Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Problem with search engine

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

Months ago, there was a site which you could search subtitles with this url: http://www.greeksubtitlesproject.com

Now, they changed their url to: http://www.greeksubtitles.info/

I have added the search engine of the first one, it worked fine. After they changed their url, I removed it. I went to the new site, clicked to add the search engine. It was added in the menu. I wrote some text to test it, clicked enter and... it did the search but with the old url! Not the new one.

Is there a way to make it work? To have a search engine at the search engine menu, which will search in http://www.greeksubtitles.info/ ?

Επιλεγμένη λύση

you could add a smart keyword to search the site from your location bar, that's an inbuilt function & you wouldn't need any extensions doing it: How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

hello alex, please contact the providers of the webpage directly and ask them to update their search plugin.

more options

Hello! I've contacted them a few hours later after you posted, but I got no response from them. Also they didn't fix it.

Is there any way to do a search in their new site without having to go at their page? For example, an add-on which would add a search engine at the search engine menu, and the add-on would use the search function of their site, and would open the results' page of the search?

more options

Επιλεγμένη λύση

you could add a smart keyword to search the site from your location bar, that's an inbuilt function & you wouldn't need any extensions doing it: How to search IMDB, Wikipedia and more from the address bar