Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

On Windows 7 Enterprise OS, Firefox failed to start when upgrading to any higher versions after 6.0.2

  • 2 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 42 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi Please can you help me with this?

Currently I am running Firefox version 6.0.2 on my Windows 7 Enterprise OS Desktop. When I try to update Firefox, installations completes successfully. However when trying to launch Firefox, browser window is not opened. It was showing a 'Firefox failed to start' error message for versions before 11. For the latest version i.e 11, no error messages are displayed. When trying to launch application, no browser window is opened, but I can see Firefox process running in Task Manager. I tried to do a clean install by removing all add-ins and also deleting Firefox folder under program files. It did not solve the problem.

Thanks Chandra

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Ok, well let's try going straight to what the problem probably is, a corrupted profile.

Can you please read https://support.mozilla.org/en-US/kb/Managing-profiles, and create a new testing profile? Start Firefox 6 up using the new profile, then close it. After you've done that, upgrade to Firefox 11, and try starting, again using the new profile. If everything works, then you just had a corrupted profile, and you can read Recovering important data from an old profile, which explains how to transfer your data from your old one to your new profile.

Let me know if this helps!

more options

Another possible cause is security software (firewall) that blocks or restricts Firefox or the plugin-container process without informing you, possibly after detecting changes (update) to the Firefox program.

Remove all rules for Firefox and the plugin-container from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full unrestricted access to internet for Firefox and the plugin-container process and the updater process.

See: