Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

User changes to default homepage are overwritten

  • 2 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 96 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cbell@shermanisd.net

more options

I am running FF 5.0.1 in Windows 7 32-bit. I want to give all my users two default tabs as homepages when firefox launches, but I want my users to be able to change their homepages under their individual profiles if they desire. I created a .cfg file in C:\Program Files\Mozilla Firefox which includes the following two preferences: pref("browser.startup.page", 1); pref("browser.startup.homepage", "http://example.com/|http://example2.com"); I created a C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\local-settings.js file in which I called my above-referenced cfg file. When my users log on their homepages do default to example.com and example2.com. But if my user changes their home pages and closes their browser then the next time they launch their browser their home pages are reset back to example.com and example2.com. How can I set this so that example.com and example2.com will be the default home pages for every user but that once a user changes the home page under their own profile their changes will "stick?" Thanks.

I am running FF 5.0.1 in Windows 7 32-bit. I want to give all my users two default tabs as homepages when firefox launches, but I want my users to be able to change their homepages under their individual profiles if they desire. I created a .cfg file in C:\Program Files\Mozilla Firefox which includes the following two preferences: pref("browser.startup.page", 1); pref("browser.startup.homepage", "http://example.com/|http://example2.com"); I created a C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\local-settings.js file in which I called my above-referenced cfg file. When my users log on their homepages do default to example.com and example2.com. But if my user changes their home pages and closes their browser then the next time they launch their browser their home pages are reset back to example.com and example2.com. How can I set this so that example.com and example2.com will be the default home pages for every user but that once a user changes the home page under their own profile their changes will "stick?" Thanks.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Use defaultPref() to set the default value.

You can use these functions in mozilla.cfg:

defaultPref();  // set new default value
pref(); // set pref, but allow changes
lockPref();  // lock pref, disallow changes
more options

I have this same problem, except we are using 4.0.1:

If i use defaultPref instead of pref the home page is just a blank white page (about:blank)

Here is my Mozilla.cfg:

---BEGIN---

//
lockPref("browser.safebrowsing.enabled", false);
lockPref("browser.safebrowsing.malware.enabled", false);
lockPref("network.proxy.type", 0);
lockPref("app.update.enabled", false);
lockPref("browser.cache.disk.capacity", 1048576);
lockPref("browser.cache.disk.smart_size.enabled", false);
lockPref("network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris", "example.com");
lockPref("services.sync.clusterURL", "disabled");
lockPref("services.sync.jpake.serverURL", "disabled");
lockPref("services.sync.privacyURL", "disabled");
lockPref("services.sync.serverURL", "disabled");
lockPref("services.sync.statusURL", "disabled");
lockPref("services.sync.syncKeyHelpURL", "disabled");
lockPref("services.sync.termsURL", "disabled");
lockPref("services.sync.userURL", "disabled");
pref("browser.startup.homepage", "http://www.example.com/");
//defaultPref("browser.startup.homepage", "http://www.example.com/");
pref("browser.download.useDownloadDir", false);
pref("browser.urlbar.default.behavior", 1);
pref("browser.cache.disk.smart_size.enabled", false);
pref("signon.rememberSignons", false);
pref("browser.rights.3.shown", true);
pref("browser.startup.homepage_override.mstone", "ignore");

---END---

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el