Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

When I run my cursor over the bookmarks drop down, folders i don't intend to open will open and lag there, OR the whole folder covers the root bookmark menu so my navigation is comprimised

  • Καμία απάντηση
  • 8 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

I have a good amount of book marks and I keep them organized in folders. Lately, when I try to navigate through my bookmarks it is very difficult. My cursor seems to get stuck on folders I don't intend to open. There is some lag in the response to moving the cursor to another bookmark. Some bookmark folders won't open. And some bookmark folders (really full ones) open up on top of the entire bookmarks menu, so I can not navigate back to it. I have to move my cursor of the folder and start from the top again. This is recent behavior and just a little annoying. I can't understand why it has changed. I am running 5.0.1.