Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I am running Mac OS 10.6.8 and my Quicktime plugin (7.6.6) works completely in Safari, with help in Chrome and not at all in FireFox, even with all other plugins disabled.

  • Καμία απάντηση
  • 30 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

Firefox will play QT movies from the Apple Trailers site and up until maybe two months ago, played QT movies and MP3 files from my personal site. I can't hear the MP3 file that auto-loads at:

www.garysillmusic.com

With other browsers:

Chrome asks for permission to use the QT plugin for each site.

Safari works fine.

I uninstalled/re-installed FireFox and found that the QT plugin worked the first time it came to a page with recognizable media but never after that. Not after reloading or even after shutting down the computer and re-opening FireFox.