Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Website will not accept personal security code

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 36 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

From time to time the personal security code entry matrix on my online bank's website will not accept all of my code's 6 digits. I can't remember now whether this was happening before I installed version 4.0 or whether it started then. The point is it hasn't always been a problem.

I've only just installed version 5.0 so have not had the time to see whether it has inherited the same glitch.

I do not have this problem with Safari.

My bank, Société Générale, tell me that other Firefox users are experiencing the same problem, but can offer no help other than to observe that it is clearly a Firefox problem.

Επιλεγμένη λύση

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Firefox > Preferences > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Firefox > Preferences > Privacy > Cookies: "Show Cookies"
more options

Sorry to be a bit late responding.

I'd already got the cache set to clear every time I exit, but hadn't thought about cookies. Clearing the bank's cookies appears to have done the trick.

Thanks very much.