Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i would like to block all access to specific sites from this computer

  • 3 απαντήσεις
  • 33 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 898 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από the-edmeister

more options

my computer is used by others. All is well except with a few sites which i would like to make unreachable. How to do it - what options do i have? E.g. reported sites can i add my own only with local effect? or other means?

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Firefox does not currently have site blocking 'built-in." However, there are some add-ons that can help:

ProCon Latte - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1803/

"ProCon is a content filter for the Firefox browser. It can filter any kind of material (pornography, gambling, hacking, cracking, etc...), it can also block all traffic, making sure that only desired websites (set in the Whitelist) can be accessed, and includes a profanity filter, all *like* a parental control filter.

ProCon also has password protection in order to keep *others* from changing the settings."

FoxFilter - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4351/

"FoxFilter helps block content for essentially any user-defined Web site or criteria. You can quickly and easily block content for an entire site or enter custom keyword filters (e.g. videos, movies, images, pornography, nudity, gambling, explosives, etc.) that will be used to help block content for any site that contains these keywords. There are many pornography-related keywords already included! (see Filter Keywords below for more info). FoxFilter is designed to work with Firefox on Mac, Linux and Windows and includes password-protected settings and security features to help prevent it from being bypassed, uninstalled or disabled. A password recovery feature is also available."

Add-on search for Parental Controls -https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/search/?q=parental+control&cat=all&lver=any&pid=1&sort=&pp=20&lup=&advanced=

Also see Block and unblock websites with parental controls on Firefox

more options

Of course, those will only work for users using Firefox. Users browsing the web with other browsers will not be affected.

more options

The HOSTS file is the most efficient way to block websites for all users on the Operating System for all browsers used on that PC, "Portable" browsers included. And is is easy to prevent other users from accessing that file, too. http://en.wikipedia.org/wiki/Hosts_file http://www.ssmedia.com/utilities/hosts/