Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Selecting Application

  • 2 απαντήσεις
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 347 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από žełvik

more options

Firefox is showing unmatched applications for pdf files.In openwith>other applications,it is opening a directory browser but not available applications(Linux).

This happened

Not sure how often

== If started continues forever...

Επιλεγμένη λύση

I don't use Ubuntu, but try this.

My pdf viewer is called ocular. You need to find out what yours is. Acrobat? xpdf?

Then in a terminal dave@LEN:~> whereis okular okular: /usr/bin/okular /usr/bin/X11/okular

In the 'open with' dialogue, navigate to one of those locations. It should then remember it and give you "Open with ocular" in future.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

I don't use Ubuntu, but try this.

My pdf viewer is called ocular. You need to find out what yours is. Acrobat? xpdf?

Then in a terminal dave@LEN:~> whereis okular okular: /usr/bin/okular /usr/bin/X11/okular

In the 'open with' dialogue, navigate to one of those locations. It should then remember it and give you "Open with ocular" in future.

more options

When I open a portable document in Firefox, it offers me to choose the application to open it with. However, the only application it offers is Inkscape, even though I have both Adobe Reader and Okular installed. Why is that? Inkscape sucks as a portable document reader, e.g. it does not support hyperlinks.