Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox on Karmic: I can't click close/save on some options windows.

  • 1 απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options

Firefox on Karmic: I can't click close/save on some options windows. It used to be Google Toolbar preferences which is now fine (due to an update I presume) but now is the preferences window for my Dictionary Tooltip addon. Happens everytime I open DT preferences.

== Sorry, I can't remember. But not only in Karmic

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi, this is Paula again - just to say that I'm using Lucid not Karmic - DOH!