Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

zzxc: After pku-in crashes there is no yellow bar that says on the far right

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από AnonymousUser

more options


1. Look for a yellow bar at the top

Step1

Click on the “Edit Options…” button in the bar to continue with download

these are the instructions I get but there is no yellow bar appearing as it reads in step number one. Can you please tell me how to get to the yellow bar

Troubleshooting information

yellow bar that would allow me to edit options

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

1. Look for a yellow bar at the top

Step1

Click on the “Edit Options…” button in the bar to continue with download

more options

Are you referring to downloading Adobe software?

The instructions on the Adobe site are outdated and do no longer apply to current Firefox versions and you can ignore those instructions and save the Adobe installer to your desktop and start the installation with a double-click on that file. See How do I edit options to add Adobe to the list of allowed sites

more options

i do not get a yellow bar. trying to down load adode plug in. my computer keeps crashing...HELP where is the yellow bar