Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I cancel printer job queue? CanonBJC-250 will not function because of long queue. cannot find control.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από owl_order

more options

Apparently the print order was pressed several times. Now there is a long list of print orders and the printer will not work.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

This is more of a Ubuntu-related question than a Firefox one. When print jobs are queued up, you should get a printer icon in the notification area (beside your clock by default). Clicking on the printer should allow you options to cancel the print jobs. Give it a try -- I can't guarantee if it works as I haven't got any printers installed in my Ubuntu.