Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Video without sound on some sites but work on another

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από George Brink

more options

I have:

125.0 (64-bit) Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0

Video on Facebook plays without sound. The video plays, I see the image normally, but no sound. Video on Youtube works perfectly.

Fresh install without addons or plugins. Switching to "Troubleshoot mode" does not change anything. Youtube with sound, Facebook without sound.

Any ideas where to look?

I have: 125.0 (64-bit) Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0 Video on Facebook plays without sound. The video plays, I see the image normally, but no sound. Video on Youtube works perfectly. Fresh install without addons or plugins. Switching to "Troubleshoot mode" does not change anything. Youtube with sound, Facebook without sound. Any ideas where to look?

Επιλεγμένη λύση

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Χρήσιμο;

more options

Thank you, the issue is resolved now.

But it is very mysterious. I did not have ffmpeg at all, and I had libavcodec58 (newer versions of libavcodec are not currently available for ubuntu 22.04)

I did:

sudo apt install ffmpeg sudo apt reinstall libavcodec58

And after firefox restarted - everything started to work as it should.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.