Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to reach a site used in the past, but now, can't reach?

more options

How to reach a site used in the past (whether typed URL or used saved Bookmark!) ---but now Firefox won't let me access now, please?! I have some sites for decorating my online gaming site. Your settings warn me that the site isn't ---https://. --- which I realize, and FIREFOX stops me from going to the site. How do I temporarily use a site, then restore the security? I appreciate how FIREFOX keeps us safe! TY!

How to reach a site used in the past (whether typed URL or used saved Bookmark!) ---but now Firefox won't let me access now, please?! I have some sites for decorating my online gaming site. Your settings warn me that the site isn't ---https://. --- which I realize, and FIREFOX stops me from going to the site. How do I temporarily use a site, then restore the security? I appreciate how FIREFOX keeps us safe! TY!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Which error page do you get?

The one for the "HTTPS ONLY" feature should let you bypass the rule. If necessary, you can turn off HTTPS ONLY on the Settings/Preferences page. See: HTTPS-Only Mode in Firefox.

The one that says Firefox didn't connect because the server doesn't have a valid certificate typically has an Advanced button that lets you bypass the error. If you can't bypass, could you copy/paste the error message from the page into a reply (in this thread, the forum doesn't accept replies by email).

If it's some other page, what does it say?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.