Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox update failed

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I updated firefox and when trying to open it received an "EntryPoint Not Found" error.

The procedure entry point sqlite3_backup_finish could not be located in the dynamic link library C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll

Click okay then get the message

"couldn't load XPCOM."

It would appear I need to delete firefox and reinstall, unless a method exists to revert.

If I delete and reinstall how do I retain bookmarks, history and open tabs, etc.? I need to keep my tabs, history and bookmarks.

I updated firefox and when trying to open it received an "EntryPoint Not Found" error. The procedure entry point sqlite3_backup_finish could not be located in the dynamic link library C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll Click okay then get the message "couldn't load XPCOM." It would appear I need to delete firefox and reinstall, unless a method exists to revert. If I delete and reinstall how do I retain bookmarks, history and open tabs, etc.? I need to keep my tabs, history and bookmarks.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

An error message like XPCOM missing or about platform version or entry points not found can happen because of a failed Firefox update that left you with a mixture of old and updated files in the Firefox installation folder. This can happen in case security software was keeping a handle of some of the files in the Firefox program folder preventing Firefox from replacing all the files. You need to do a clean reinstall and remove the Firefox program folder to ensure that all files are replaced. You may have to disable security software temporarily in case the problem persists.

Reinstall Firefox:

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.