Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Widevine fails install, Ubuntu 22.04.02 LTS

  • 4 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από zeroknight

more options

Issue: When trying to stream video via criterion, progress spinner spins for about a minute and then the website delivers: 'Please try again in a supported browser'. Firefox delivers: 'Firefox is installing components necessary to reproduce the audio or video in this page. Try again later.'

In plug-in manager: Widevine is not enabled, receive alert: '...this will install in a few moments'. It does not actually ever install. In settings: Play content with DRM is enabled.

OS used: UBUNTU 22.04.02 LTS 64 bit

Navigator error: 1694223478579 Toolkit.GMP ERROR GMPInstallManager.simpleCheckAndInstall Could not check for addons: {"status":"failed","results":[{"id":"gmp-widevinecdm","result":"failed"}]} Log.sys.mjs:722

   append resource://gre/modules/Log.sys.mjs:722
   log resource://gre/modules/Log.sys.mjs:376
   log resource://gre/modules/Log.sys.mjs:505
   error resource://gre/modules/Log.sys.mjs:384
   simpleCheckAndInstall resource://gre/modules/GMPInstallManager.sys.mjs:545
   AsyncFunctionThrow self-hosted:856

Attempted fixes: 1) Toggling DRM in settings. 2) Firefox & machine restart 3) update & upgrade terminal commands, separately 4) Changing VPN servers & disconnecting VPN (NORD)

Note: Playing videos on Youtube works, as does streaming music via Tidal.

Issue: When trying to stream video via criterion, progress spinner spins for about a minute and then the website delivers: 'Please try again in a supported browser'. Firefox delivers: 'Firefox is installing components necessary to reproduce the audio or video in this page. Try again later.' In plug-in manager: Widevine is not enabled, receive alert: '...this will install in a few moments'. It does not actually ever install. In settings: Play content with DRM is enabled. OS used: UBUNTU 22.04.02 LTS 64 bit Navigator error: 1694223478579 Toolkit.GMP ERROR GMPInstallManager.simpleCheckAndInstall Could not check for addons: {"status":"failed","results":[{"id":"gmp-widevinecdm","result":"failed"}]} Log.sys.mjs:722 append resource://gre/modules/Log.sys.mjs:722 log resource://gre/modules/Log.sys.mjs:376 log resource://gre/modules/Log.sys.mjs:505 error resource://gre/modules/Log.sys.mjs:384 simpleCheckAndInstall resource://gre/modules/GMPInstallManager.sys.mjs:545 AsyncFunctionThrow self-hosted:856 Attempted fixes: 1) Toggling DRM in settings. 2) Firefox & machine restart 3) update & upgrade terminal commands, separately 4) Changing VPN servers & disconnecting VPN (NORD) Note: Playing videos on Youtube works, as does streaming music via Tidal.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Here is what I see. see screenshot Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What desktop? X11 or Wayland?

more options

This trailer works for me, does it work for you? https://www.criterion.com/films/522-walkabout

more options

I downloaded Firefox via the link you provided, unzipped, and ran firefox.bin (this created a new instance of the programme that I was able to run concurrently with my original firefox. The following information is pertinent to the new one I downloaded).

Still got the same error (verified play content with DRM is enabled).

Answer: X11. I've attached a screenshot of the desktop info. Sorry that everything is in Spanish! I tried the link that you provided for the trailer, and weirdly that works. I've tried multiple full titles on the platform and receive the same error as above, but that trailer you provided did work.

more options

The trailer doesn't use DRM.

Make sure you can connect to redirector.gvt1 .com which is used to deliver the Widevine plugin. NextDNS has blocked it in the past.