Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to configure Firefox mime type to open text files in gedit / external editor.

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 35 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Tyranna

more options

OS: Ubuntu 20.04 Firefox 113.0(64 Bit )

I am building a website on my hard drive just using files. EX: file:///home/username/notes/main.html <a href="/home/username/folder/file.txt"></a>

I put an anchor link in the html source , and when I click on it I want it to open file.txt with gedit. I can get c files to do it , but .txt files open in Firefox.

OS: Ubuntu 20.04 Firefox 113.0(64 Bit ) I am building a website on my hard drive just using files. EX: file:///home/username/notes/main.html <a href="/home/username/folder/file.txt"><img class="icon" src="w/e"></a> I put an anchor link in the html source , and when I click on it I want it to open file.txt with gedit. I can get c files to do it , but .txt files open in Firefox.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Files that are send as text/plain or files with a .txt file extension are always opened in Firefox. You can check this thread:

Χρήσιμο;

more options

Quote: Files that are send as text/plain or files with a .txt file extension are always opened in Firefox.

Yes, thank you , that is the case , hence the: How to configure Firefox mime type to open text files in gedit / external editor.

Q: When we link to a file on the local filesystem , is there a 'server' sending a file type? Q: How are local files' mime-type discovered? Q: What system files does Firefox interrogate for preferred mime types? Q: What file defines the handler for .txt files?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.