Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox won't ask where to save file even after i marked the box 'Always ask you where to save files'

more options

Hello, I've checked the box 'Always ask you where to save files' but firefox still won't ask me where to save my files. any suggestions?

Thank you!

Hello, I've checked the box 'Always ask you where to save files' but firefox still won't ask me where to save my files. any suggestions? Thank you!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

It depends...

The "Always ask you where to save files" is linked to the "Save File" option. If the action set for the particular file type is "Save File" (most of them, except PDFs), then Firefox should ask you where to save the file before saving it.

But if the action is set to something else, then the behavior varies:

"Always Ask" - Firefox shows a dialog where you can choose between an "Open with" option (auto-saves then opens) and a "Save File" option (asks you where to save)

"Use [relevant application]" - Firefox autosaves and opens

"Open in Firefox" (for PDFs) - Firefox autosaves and opens, but where Firefox saves -- web content cache or a regular folder -- varies depending on whether the server tries to force a download

So that's the background, and then there are some options to tweak where Firefox saves in the autosave scenario. Could you describe the type of files giving you trouble?