Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Secure Connection Failed

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi, I've been using Firefox as my default browser for years, this week I have started to see Secure Connection Failed pages when I try and connect to websites. There is a Try Again button and this always directs me to the correct page.


Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.bbc.co.uk. PR_END_OF_FILE_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the web site owners to inform them of this problem.

This problem happens from Favourites, links from other websites or URLs passed from applications etc. I'm on the latest version of Firefox 92.0 64bit.

I'm not seeing any similar issues on other browsers (Chrome and Edge)

Any idea why this has just started happening and what I can do to stop it?

Many thanks Richard

Hi, I've been using Firefox as my default browser for years, this week I have started to see Secure Connection Failed pages when I try and connect to websites. There is a Try Again button and this always directs me to the correct page. --------------------------------------------------------------------------------------------- Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.bbc.co.uk. PR_END_OF_FILE_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the web site owners to inform them of this problem. --------------------------------------------------------------------------------------------- This problem happens from Favourites, links from other websites or URLs passed from applications etc. I'm on the latest version of Firefox 92.0 64bit. I'm not seeing any similar issues on other browsers (Chrome and Edge) Any idea why this has just started happening and what I can do to stop it? Many thanks Richard

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You can check the connection settings.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a proxy (or VPN) to connect to internet then try to select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

more options

Web search: https://www.bing.com/search?q=pr_end_of_file_error

radi.stoyanov said Turns out the option DNS over HTTPS is what caused the problem.

jamesafuf123 said https://support.mozilla.org/en-US/questions/1264659#answer-1237475 my ISP was blocking sites like that

cor-el said This usually means that Firefox wasn't able to find a cipher suites to use to connect to this server and reached the end of the list. There can be two possibilities: one is that the server is outdated and doesn't support modern cipher suites, another might be that the server only supports a few cipher suites and Firefox doesn't support any of these.

You can check your browser and possibly compare this with the server setup. https://www.ssllabs.com/ssltest/viewMyClient.html