Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Refresh disaster

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 35 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από shuger

more options

Yesterday Firefox, which I've used for years, suggested that I refresh. So I did. It created an "Old Firefox Data" folder. The newly refreshed Firefox had none of my bookmarks, etc., so I tried to add them by calling up the site and pressing Control+D, clicking on the star, etc. Nothing worked. Then I tried to add "Top Sites" to the opening page of the browser, putting in the name and URL. That didn't work either. Then I went to look at the suggestions on the Mozilla site as to what to do, either to allow the current version of Firefox to accept Top Sites & Bookmarks, or to reinsert the Old Firefox Data. I found the relevant pages but could make no sense of them. The recommendations are infinitely beyond my computer capacities, but even the simplest suggestions, like 'open the Old Firefox Data folder, highlight the items contained therein, right click, and press Copy' were unhelpful, since when I right-clicked, the menu that came up didn't include "Copy." Should I uninstall Firefox and download anew? I'm using Windows 7 and Firefox of approximately the same vintage. (Alas) I am also of a generation that remembers when electric typewriters were the big new thing, so I'm going to need very very simple instructions. . . . Many thanks, DKS

Yesterday Firefox, which I've used for years, suggested that I refresh. So I did. It created an "Old Firefox Data" folder. The newly refreshed Firefox had none of my bookmarks, etc., so I tried to add them by calling up the site and pressing Control+D, clicking on the star, etc. Nothing worked. Then I tried to add "Top Sites" to the opening page of the browser, putting in the name and URL. That didn't work either. Then I went to look at the suggestions on the Mozilla site as to what to do, either to allow the current version of Firefox to accept Top Sites & Bookmarks, or to reinsert the Old Firefox Data. I found the relevant pages but could make no sense of them. The recommendations are infinitely beyond my computer capacities, but even the simplest suggestions, like 'open the Old Firefox Data folder, highlight the items contained therein, right click, and press Copy' were unhelpful, since when I right-clicked, the menu that came up didn't include "Copy." Should I uninstall Firefox and download anew? I'm using Windows 7 and Firefox of approximately the same vintage. (Alas) I am also of a generation that remembers when electric typewriters were the big new thing, so I'm going to need very very simple instructions. . . . Many thanks, DKS

Επιλεγμένη λύση

Hi DKS, sorry to hear about this problem. If you haven't already, please do a regular shutdown and restart of Windows to release file locks, complete any pending updates, and resolve any transient permission issues.

If you continue to be unable to add new bookmarks, let us know what you get when you run the "Verify Integrity" function. That's here:

Open Firefox's Troubleshooting Information page using any of these methods:

 • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Near the bottom, there is a section titled Places Database -- that's the file which stores history and bookmarks. Click the button labeled Verify Integrity. There may be a 10-15 second delay before results appear.

If all is well, the report that appears below the button should start with:

> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane

Does yours say that, or something else? You can select and copy the report, and then paste it into a reply for review and comment.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options
more options

The instructions are too difficult and complex. Could I simply uninstall Firefox and then install a new version? If I did that, would I then be able to create new bookmarks, new top sites, etc? Or does Mozilla have someone I could pay to do what is necessary to get Firefox working again?

more options

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":

If the new profile works then you can transfer files from a previously used profile to the new profile, but be cautious not to copy corrupted files to avoid carrying over problems.


You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder. Note that you should be cautious with copying SQLite database files if you previously had problems.


 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
  *https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi DKS, sorry to hear about this problem. If you haven't already, please do a regular shutdown and restart of Windows to release file locks, complete any pending updates, and resolve any transient permission issues.

If you continue to be unable to add new bookmarks, let us know what you get when you run the "Verify Integrity" function. That's here:

Open Firefox's Troubleshooting Information page using any of these methods:

 • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
 • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
 • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Near the bottom, there is a section titled Places Database -- that's the file which stores history and bookmarks. Click the button labeled Verify Integrity. There may be a 10-15 second delay before results appear.

If all is well, the report that appears below the button should start with:

> Task: checkIntegrity
+ The places.sqlite database is sane
+ The favicons.sqlite database is sane

Does yours say that, or something else? You can select and copy the report, and then paste it into a reply for review and comment.

more options

All I had to do was turn off the computer and restart. Thank you so much. If I were to make a suggestions, it would be that Mozilla recommends trying the off-and-on fix as a first step. Maybe even make it flash on the screen, in large print, when one presses the "refresh Firefox" button.

But thank you again for solving this problem. dks