Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I close a pop-up window

more options

I cannot click the close button because there isn't any that's because I use dwm is there any way I can close a pop-up window with my keyboard? As far as I looked there is no way through the keyboard but im probably wrong ;.

I cannot click the close button because there isn't any that's because I use dwm is there any way I can close a pop-up window with my keyboard? As far as I looked there is no way through the keyboard but im probably wrong ;.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

(What is dwm?)

Try one or more of these:

  • Ctrl+w (Close Tab)
  • Ctrl+F4 (Close Tab)
  • Ctrl+Shift+w (Close Window)
  • Alt+F4 (Close Window)

From: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly