Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sometimes when I open some websites, all the fonts are ineligible. It's happen with google tools too.

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 33 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Lucas Parra

more options

It's wierd, because when I inspect the element, I can see the right text.

And with I close all tabs and open the security firefox, works fine.

I Already tested delete all add-ons, anti-virus,...Nothing helped

It's wierd, because when I inspect the element, I can see the right text. And with I close all tabs and open the security firefox, works fine. I Already tested delete all add-ons, anti-virus,...Nothing helped
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I've seen several cases where the regular version (font-weight:400) of a font isn't working, but the version with font-weight:500 seems to work. No confirmed solution as far as I know.

Do you have this Google font installed on your computer ?

See this thread about Google Robot font.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

This could be an issue with the font Firefox is using.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

more options

I didn't found the problem. H

more options

Επιλεγμένη λύση

I've seen several cases where the regular version (font-weight:400) of a font isn't working, but the version with font-weight:500 seems to work. No confirmed solution as far as I know.

Do you have this Google font installed on your computer ?

See this thread about Google Robot font.

more options

I have the font, but I saw that the problem it's the font at google presentation. Tks for your help.