Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Avast premium won't let me open webpages on Mozzila Firefox

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 30 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi community,

a week ago i installed avast premium security, from that day firefox does not open any webpage, stuck in loading of the web page and after 1 minute stops the effort to reach the webpage.

When disabling avast shields, firefox works again and i can access webpages.

Other internet browsers works fine.

Before installing avast premium i had the free antivirus as protection and mozzila firefox was working just fine.

I run windows 10.

Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You should contact Avast support.

It sounds like Avast installed a firewall, and does not let Firefox thru.


Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}