Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

startup crash fixed

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από hpfeil1

more options

Fixed a startup crash in Linux KDE5/Plasma5 with `chmod 1777 /dev/shm` Cryptic crash message in konqueror:

[7322, Main Thread] WARNING: failed to open shm: Permission denied: file /builds/worker/checkouts/gecko/ipc/chromium/src/base/shared_memory_posix.cc, line 246 ExceptionHandler::GenerateDump

Key phrase: "shm permission denied" - ignore the rest.

Spent a half hour trying to add the fix to the crash reports, found no way to do that. Once the cause of the crash is fixed, there is no way to add that information to the crash report. Developers just get bombed with crash reports every time I click Restart.

These should be closed with a note to check /dev/shm permissions. The '1777' was changed after a system update.

bp-bcedb86c-ca1f-4923-8c7f-ff3570200419 4/19/20, 4:48 PM bp-20bcf048-8fdc-4fc5-9dc0-272500200419 4/19/20, 4:42 PM bp-f9680944-e772-4b7d-8d95-4c8290200419 4/19/20, 4:41 PM bp-0cdd32ef-4e9f-4763-848c-3c8a30200419

Επιλεγμένη λύση

Not a firefox bug. Bash permissions on /dev/shm was 755. Chmod go+w or 777 fixed the problem.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Looks like you need to download and reinstall Firefox. Looking at the crash reports, it seem like ff corrupted itself. Never heard of this before. Claim a bug report

more options

Επιλεγμένη λύση

Not a firefox bug. Bash permissions on /dev/shm was 755. Chmod go+w or 777 fixed the problem.