Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I prevent ctrl+q from closing the browser?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1396 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable this keyboard shortcut?

When I click ctrl+q by mistake, the browser window with all its tabs is closed immediately, with no warning. This has already made me lose data. is there a way to disable this keyboard shortcut?

Επιλεγμένη λύση

Hello, Could you please type about:config in the address bar

search for those two preferences and set them true: browser.sessionstore.warnOnQuit browser.warnOnQuit

Hope it will work out

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hello, Could you please type about:config in the address bar

search for those two preferences and set them true: browser.sessionstore.warnOnQuit browser.warnOnQuit

Hope it will work out

more options

This solved the problem, thanks

more options

Note that there is also a checkbox in "Options/Preferences -> General -> Startup" for the fist pref.

  • Warn you when quitting the browser
more options

Firefox 87+ versions have a pref to disable Ctrl+Q to close Firefox. browser.quitShortcut.disabled = true You need to close and restart Firefox after toggling this pref.