Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

download Turbotax program won't open

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 105 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Mayo

more options

I downloaded Turbotax home and business. It showed up as two downloaded files. One as a .dmg and the other as a .dmg.part file. Neither file opens to shows an install/drag program to applications folder. I downloaded the same file using Safari and the program installed with no problems whats so ever. Is there something in settings that might help out?

I downloaded Turbotax home and business. It showed up as two downloaded files. One as a .dmg and the other as a .dmg.part file. Neither file opens to shows an install/drag program to applications folder. I downloaded the same file using Safari and the program installed with no problems whats so ever. Is there something in settings that might help out?

Επιλεγμένη λύση

Do you have anti-virus software installed on your computer as that can be a possible cause for the .part file to remain ?

Other possible causes are permission issues with copying the file to the destination folder.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Did the download finish before you tried opening the file?

The fact that there's a .part suggests that the file was still in the process of downloading, which would explain why the .dmg file didn't open.

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you have anti-virus software installed on your computer as that can be a possible cause for the .part file to remain ?

Other possible causes are permission issues with copying the file to the destination folder.

more options

re-downloaded program with anti-virus software off. download still showed two files being downloaded. The .part file did disappear when the .dmg download was complete. The .dmg file opened just fine but I did not install it as I had already done so using Safari. In twenty-five years with a Mac this is the first time I ran into a .part file. Thanks for your help!