Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How to display multi-line add-on discription for non published extension

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Im creating a FF extension for private distribution (I dont want it listed on the FF extension site).

If I use "\r\n" in my manifest.json "description" I can create a multi line description that displays as expected when I click on the preferences for my extension. The problem is that on the Add-on summary page (where all the installed extension are listed) the description shows the first 40 or so characters of the description (all of line 1 and then as much as will fit of line 2). I want to only show line 1.

I see that with extensions that are published the first line can be short and displays in the summary list, then when the preferences are displayed the first line is displayed and additional lines are displayed.

Any way to do this?

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hello JackPollack,

Maybe you'd be better off posting your question here :

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons

more options

JackPollack said

will do. thank you

          Good luck !

more options

Note that "\n" should be sufficient to force a line break.