Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Unable to install 52.9.0esr on Vista

  • 8 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1263 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Linux User

more options

I am running Vista 64 bit and am trying to install the 52.9.0esr 64 bit version and get the error. "Sorry Firefox can't be installed. This version requires MS Windows 7 x64 or newer. ...." I understand this to be the last version that will run on Vista and indeed have the 32-bit version of the same revision installed. I did try to install 67.0.4 first which also gave this error. I am wondering if there is something that this left behind that is inhibiting installing 52.09esr now.

And yes I know Vista is ancient and yes I know 52.09esr is not being patche, but I still want to install it..

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

the system requirements page among others is specifying that 64bit versions will not run on anything below windows 7: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/system-requirements/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Right, you can only install Firefox 52.9.0esr 32bit on Vista 64bit. This is the last version. Firefox 64bit have never supported Vista.

more options

You need the 32-bit (win32) Firefox version on Vista.

more options

Ty, While I tend to believe your response, there is nothing that I can find that actually states the 64 bit version is not supported on Vista. This seems to be the go to note, but does not include the bit version, https://support.mozilla.org/en-US/kb/end-support-windows-xp-and-vista

Mod, please reread my post

more options

Επιλεγμένη λύση

the system requirements page among others is specifying that 64bit versions will not run on anything below windows 7: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/52.0/system-requirements/

more options

Super, thanks. to bad it never came up on a G- search

more options

vista is not sported anymore

more options

I do not care about support. It still runs though the 32bit version runs out of steam. I was hoping the 64 bit would run better.

more options

there was this link https://www.mozilla.org/en-US/firefox/48.0/system-requirements/ start there than download the next vreson all the way to the newest also 64 bit would run better