Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Bookmarks and folders in Firefox 62

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 175 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Jer

more options

I have found the bookmark feature much different when I went to Firefox 62.0. Maybe it happen earlier, but that is when I noticed. The old method was much more intuitive. I have figured out the new method by clicking on choose which then opened up my folders , but why change something that has been in place for decades? People are use to seeing their folders without clicking on choose. Now I will get a half dozen others asking me about bookmarks. I would at least thought somewhere there was a fact sheet with warning of basic operational changes without a whole lot of detail technical jargon that most users wouldn't understand or care about. Then what purpose did that change make to the overall functionally? If none, it shouldn't have been made.

Thanks, I feel better now.

Jerry

Επιλεγμένη λύση

There should be a second button (down pointing arrow) on the folder line to open the full bookmarks tree without the need to go via Choose in the m,enu that opens if you click the first arrow.

Note that if you would want to hide the favicon and the website preview that has been added then you can do this with code in userChrome.css.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

/* Hide Giant Thumbnail and Favicon */
*|div#editBookmarkPanelFaviconContainer,
#editBookmarkPanelFaviconContainer,
#editBookmarkPanelImage {
 display: none !important;
}

It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

There should be a second button (down pointing arrow) on the folder line to open the full bookmarks tree without the need to go via Choose in the m,enu that opens if you click the first arrow.

Note that if you would want to hide the favicon and the website preview that has been added then you can do this with code in userChrome.css.

Add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

/* Hide Giant Thumbnail and Favicon */
*|div#editBookmarkPanelFaviconContainer,
#editBookmarkPanelFaviconContainer,
#editBookmarkPanelImage {
 display: none !important;
}

It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

more options

Thanks, I feel sure that down arrow was the first think I pressed and nothing happen, seems I pressed it multiple times before going to the right and selecting choose.

Now, however, it is working just like you described and is fine.