Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can i remove FVD speed dial "Stuff" from the address bar?

more options

Since the upgrade to Firefox quantum, FVD speed dial includes its name and an "URL" of sorts in the address bar on start up, this just really annoys me as you have to have to remove it before entering a URL etc. Does anyone know of a way to remove this so that the address bar is blank but at the same time keeping FVD speed dial? Many Thanks Chris

Since the upgrade to Firefox quantum, FVD speed dial includes its name and an "URL" of sorts in the address bar on start up, this just really annoys me as you have to have to remove it before entering a URL etc. Does anyone know of a way to remove this so that the address bar is blank but at the same time keeping FVD speed dial? Many Thanks Chris

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Basically hoping to remove everything in the address bars as per the screen shot if this is possible?

more options

Go to about:addons and remove the offending extension.

more options

jagan605 said

Go to about:addons and remove the offending extension.


Any way i can just remove it displaying without removing the extension? i really like the speed dial extension. And i am assuming i will have similar problems with other extensions

more options

I can't think of a way to make Firefox clear the address automatically. But when you click the address bar or select it using a keyboard shortcut like F6 or Ctrl+L, Firefox should select the entire text automatically so you can either replace it with anything you type or delete it.