Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Bookmarks Bar Fails to Load Bookmarks on First Run of Firefox

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

We are using non-persistent desktops for a portion of our users and their primary web browser is Firefox, so I have attempted to customize their experience using the mozilla.cfg file which I have created. This mostly works however the very first time it opens the bookmarks I have added to the bookmarks bar fail to load. If they close firefox and re-open they come right up. Unfortunately every time they log into their virtual workstation they have top go through this process since the machine is non-persistent. The code I have used to add the bookmarks is as follows:

try {
var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"].getService(Components.interfaces.nsIIOService);
var uri = ios.newURI("https://localhost:61000", null, null);
var navBookmarksService = Components.classes["@mozilla.org/browser/nav-bookmarks-service;1"].getService(Components.interfaces.nsINavBookmarksService);
if (!navBookmarksService.isBookmarked(uri)) {
navBookmarksService.insertBookmark(navBookmarksService.toolbarFolder, uri, navBookmarksService.DEFAULT_INDEX, "Add X");
}
} catch(e) {displayError("firefox.cfg", e);}

Like I said, it works, I just need it to work the first time, not the second.

Any ideas?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

russjohnson said

We are using non-persistent desktops for a portion of our users and their primary web browser is Firefox, so I have attempted to customize their experience using the mozilla.cfg file which I have created. This mostly works however the very first time it opens the bookmarks I have added to the bookmarks bar fail to load. If they close firefox and re-open they come right up. Unfortunately every time they log into their virtual workstation they have top go through this process since the machine is non-persistent. The code I have used to add the bookmarks is as follows:
try {
var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"].getService(Components.interfaces.nsIIOService);
var uri = ios.newURI("https://localhost:61000", null, null);
var navBookmarksService = Components.classes["@mozilla.org/browser/nav-bookmarks-service;1"].getService(Components.interfaces.nsINavBookmarksService);
if (!navBookmarksService.isBookmarked(uri)) {
navBookmarksService.insertBookmark(navBookmarksService.toolbarFolder, uri, navBookmarksService.DEFAULT_INDEX, "Add X");
}
} catch(e) {displayError("firefox.cfg", e);}

Like I said, it works, I just need it to work the first time, not the second.

Any ideas?

If it works the second time it means, that this settings are apllied somwhere to application data/temp or something like that and it's loaded after this process. You must try to refresh/reget this data without restarting firefox.

more options

ESR mailing list or contact Mike

more options