Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Latest update made facebook scrolling jumpy and irritating. For the first time in a long time, I was forced to use IE. This isn't good. How can I fix this???

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 4 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από guigs

more options

I let Firefox update this weekend. Since then, when visiting Facebook and a couple other sites, the scrolling is very jumpy. This was not happening before the update, but it is very irritating. I've tried clearing the cache, but it didn't work for this issue. Any fix available?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Please uncheck smooth scrolling in Options > Advanced > General

Try disabling graphics hardware acceleration. Since this feature was added to Firefox, it has gradually improved, but there still are a few glitches.

You might need to restart Firefox in order for this to take effect, so save all work first (e.g., mail you are composing, online documents you're editing, etc.).

Then perform these steps:

 1. Open Firefox Options window (Preferences on Mac or Linux) as follows:
  • In Firefox 29.0 and above, click the menu button New Fx Menu and select Options for Windows or Preferences on Mac or Linux.
  • In Firefox 28.0 and previous versions, click the orange Firefox button at the top left, then select the "Options" button, or, if there is no Firefox button at the top, go to Tools > Options.
 2. In the Firefox Options (or Preferences) window, click the Advanced tab, then select General.
 3. In the settings list, you should find the Use hardware acceleration when available checkbox. Uncheck this checkbox.
 4. Now, restart Firefox and see if the problems persist.

Additionally, please check for updates for your graphics driver by following the steps mentioned in the following Knowledge base articles:

Did this fix your problems? Please report back to us!

Thank you.