Προσαρμογή κουμπιών ελέγχου, επιλογών και προσθέτων

Κάντε το Firefox δικό σας προσθέτοντας και τροποποιώντας τις λειτουργίες που θέλετε.

Στα Αγγλικά