Προσαρμογή κουμπιών και γραμμών εργαλείων του Firefox

Το κουμπί του μενού new fx menu σας δίνει εύκολη πρόσβαση στα αγαπημένα σας χαρακτηριστικά του Firefox. Δεν σας αρέσει η προεπιλεγμένη θέση τους; Είναι εύκολο να τα προσαρμόσετε. Υπάρχει κάτι που χρησιμοποιείτε συνέχεια; Προσθέστε το στην κύρια γραμμή εργαλείων. Θα σας δείξουμε πως.

Οι γραμμές εργαλείων του Firefox παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό το άρθρο εξηγεί πως μπορείτε να προσαρμόσετε τις γραμμές εργαλείων ώστε το Firefox να δουλεύει όπως θέλετε.

Προσαρμογή του μενού ή της γραμμής εργαλείων

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού ή στη γραμμή εργαλείων σας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή).
  • Θα ανοίξει μια ειδική καρτέλα που σας επιτρέπει να σύρετε στοιχεία μέσα ή έξω από το μενού και τη γραμμή εργαλείων. Επιλέξτε ελεύθερα τι λειτουργεί καλύτερα για εσάς. Μπορείτε πάντα να ξεκινήσετε από την αρχή κάνοντας κλικ στο κουμπί Restore Defaults (Επαναφορά Προεπιλογών) στο κάτω μέρος της οθόνης. Customize Fx 29 Win8
 2. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Exit Customize (Έξοδος από την Προσαρμογή).
Σημείωση: Πολλά πρόσθετα έχουν κουμπιά που μπορούν να προστεθούν στο μενού και στη γραμμή εργαλείων. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Εύρεση και εγκατάσταση προσθέτων για προσθήκη χαρακτηριστικών στο Firefox.

Ενεργοποίηση γραμμής τίτλου, γραμμής μενού ή γραμμής εργαλείων σελιδοδεικτών

Για ενεργοποίηση της γραμμής τίτλου:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Title Bar (Γραμμή τίτλου) κάτω αριστερά.
 3. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Exit Customize (Έξοδος από την Προσαρμογή).

Για ενεργοποίηση της γραμμής μενού ή της γραμμής εργαλείων σελιδοδεικτών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή).
 2. Κάντε κλικ στο αναδιπλούμενο μενού Show / Hide Toolbars (Εμφάνιση / Απόκρυψη Γραμμών Εργαλείων) στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται.
 3. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Exit Customize (Έξοδος από την Προσαρμογή).

Ενεργοποίηση γραμμής τίτλου ή γραμμής εργαλείων σελιδοδεικτών

Για ενεργοποίηση της γραμμής τίτλου:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Title Bar (Γραμμή τίτλου) κάτω αριστερά.
 3. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Exit Customize (Έξοδος από την Προσαρμογή).

Για ενεργοποίηση της γραμμής εργαλείων σελιδοδεικτών:

 • Κάντε κλικ στο μενού Προβολή στο επάνω μέρος της οθόνης, πηγαίνετε κάτω στο Γραμμές εργαλείων και επιλέξτε Γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών.

Ενεργοποίηση γραμμής μενού ή γραμμής εργαλείων σελιδοδεικτών

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού new fx menu και επιλέξτε Customize (Προσαρμογή).
 2. Κάντε κλικ στο αναδιπλούμενο μενού Show / Hide Toolbars (Εμφάνιση / Απόκρυψη Γραμμών Εργαλείων) στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται.
 3. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Exit Customize (Έξοδος από την Προσαρμογή).

Αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Δοκιμάστε να επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα κουμπιά και γραμμές εργαλείων κάνοντας κλικ στο κουμπί Restore Defaults (Επαναφορά Προεπιλογών) όταν βρίσκεστε στη λειτουργία προσαρμογής. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε τα εξής:

Πώς εμφανίζω/αποκρύπτω διάφορες γραμμές εργαλείων;

Οι περισσότερες γραμμές εργαλείων μπορούν να εμφανιστούν ή να κρυφτούν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια γραμμή εργαλείων, κάντε δεξί κλικκάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο control σε ένα κενό σημείο της Λωρίδας Καρτελών και επιλέξτε/αποεπιλέξτε τη γραμμή που θέλετε στο αναδυόμενο μενού.

 • Γραμμή Μενού: Αυτή η γραμμή εργαλείων, στο πάνω μέρος του παράθυρου του Firefox, περιέχει τα μενού περιήγησης (Αρχείο, Επεξεργασία, Βοήθεια κλπ.). Στα Windows Vista και 7, η Γραμμή Μενού είναι κρυμμένη από προεπιλογή και οι λειτουργίες της περιέχονται στο κουμπί Firefox. Αν η Γραμμή Μενού είναι κρυμμένη, μπορείτε να την εμφανίσετε, προσωρινά, κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Alt.
 • Γραμμή Μενού: Αυτή η γραμμή εργαλείων, στο πάνω μέρος του παράθυρου του Firefox, περιέχει τα μενού περιήγησης (Αρχείο, Επεξεργασία, Βοήθεια κλπ.). Η απόκρυψη της Γραμμής Μενού θα εμφανίσει το κουμπί Firefox που περιέχει ένα απλοποιημένο μενού.
 • Λωρίδα Καρτελών: Εκεί εμφανίζονται οι καρτέλες σας. Δεν μπορεί να αποκρυφτεί.
 • Γραμμή Εργαλείων Πλοήγησης: Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει τα κουμπιά πλοήγησης ιστοσελίδων σας, τη Γραμμή Τοποθεσίας, τη Γραμμή Αναζήτησης, το κουμπί Αρχική σελίδα και το κουμπί Σελιδοδείκτες.
 • Γραμμή Εργαλείων Σελιδοδεικτών: Αυτή η γραμμή εργαλείων περιέχει τους σελιδοδείκτες των Φακέλων Γραμμής Εργαλείων Σελιδοδεικτών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window. Σε νέες εγκαταστάσεις του Firefox, η Γραμμή Εργαλείων Σελιδοδεικτών είναι κρυμμένη από προεπιλογή.
 • Γραμμή Προσθέτων: Αυτή η γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέρος του παραθύρου του Firefox, περιέχει κουμπιά, σχετικά με τις επεκτάσεις σας (αν είναι διαθέσιμα από τους προγραμματιστές των προσθέτων). Δείτε το The Add-on Bar gives you quick access to add-on features για περισσότερες πληροφορίες.

Toolbars - win1 Toolbars - mac1 Toolbars - lin1

Πώς προσαρμόζω ή αναδιατάσσω τα στοιχεία στις γραμμές εργαλείων;

 1. Κάνετε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε ένα κενό τμήμα στη Λωρίδα Καρτελών και επιλέξτε Customize... (Προσαρμογή...). Θα ανοίξει το παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής.
 2. Αλλάξτε τα στοιχεία της γραμμής εργαλείων όπως επιθυμείτε. Για μια επεξήγηση στο τι κάνει το κάθε στοιχείο, δείτε το Προσαρμογή κουμπιών και γραμμών εργαλείων του Firefox.
  • Για να προσθέσετε ένα στοιχείο, σύρετέ το από το παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής στη γραμμή εργαλείων, εκεί όπου θέλετε να εμφανίζεται.
  • Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, σύρετέ το στο παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής.
  • Για να αναδιατάξετε ένα στοιχείο, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε.
 3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

Toolbars - win2 Toolbars - mac2 Toolbars - lin2

Δοκιμάστε το: Πειραματιστείτε με τις διαφορετικές διατάξεις. Μπορείτε πάντα να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της γραμμής εργαλείων κάνοντας κλικ στο Restore Default Set (Επαναφορά Προεπιλογών) στο παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής.

Επιλογές εμφάνισης εικονιδίων

Υπάρχουν επιπρόσθετες επιλογές για να αλλάξετε την εμφάνιση των εικονιδίων της γραμμής εργαλείων στο κάτω μέρος του παράθυρου Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής:

 • Εμφάνιση: Από το αναδυόμενο μενού Εμφάνιση, μπορείτε να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στις γραμμές εργαλείων: εικονίδια, κείμενο, ή εικονίδια και κείμενο μαζί. Από προεπιλογή, το Firefox εμφανίζει μόνο εικονίδια.
 • Χρήση Μικρών Εικονιδίων: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να κάνετε την γραμμή εργαλείων μικρότερη.

Πώς μπορώ να προσθέσω επιπλέον γραμμές εργαλείων;

 1. Κάνετε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ σε ένα κενό τμήμα στη Λωρίδα Καρτελών και επιλέξτε Customize... (Προσαρμογή...). Θα ανοίξει το παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής.
 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής, κάντε κλικ στο Add New Toolbar (Προσθήκη Νέας Γραμμής Εργαλείων). Θα ανοίξει το παράθυρο Νέα Γραμμή Εργαλείων.
 3. Στο παράθυρο Νέα Γραμμή Εργαλείων, εισάγετε ένα όνομα για τη γραμμή εργαλείων σας και κάντε κλικ στο OK.
 4. Προσθέστε στοιχεία στη γραμμή εργαλείων, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν δεν προσθέσετε τίποτα, το Firefox δεν θα δημιουργήσει τη γραμμή εργαλείων σας.
 5. Όταν τελειώσετε με την προσθήκη στοιχείων, κάντε κλικ στο Done (Τέλος).

Η νέα γραμμή εργαλείων σας εμφανίζεται κάτω από τη Γραμμή Εργαλείων Πλοήγησης.

Δοκιμάστε το: Δημιουργήστε μια νέα γραμμή εργαλείων. Μπορείτε πάντα να αφαιρέσετε τις επιπλέον γραμμές εργαλείων κάνοντας κλικ στο Restore Default Set (Επαναφορά Προεπιλογών) στο παράθυρο Γραμμή Εργαλείων Προσαρμογής.

Λείπουν γραμμές εργαλείων, υπάρχουν ανεπιθύμητες γραμμές εργαλείων ή γραμμές εργαλείων που επαναφέρονται

Δείτε αυτά τα άρθρα επίλυσης προβλημάτων για γραμμές εργαλείων:

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: ideato, PennyVP, Jim Spentzos. You can help too - find out how.