Το Firefox χρησιμοποιεί πάρα πολλή μνήμη (RAM) - Τρόπος διόρθωσης

Μερικές φορές, το Firefox χρησιμοποιεί περισσότερη μνήμη (RAM) απ' ότι θα έπρεπε. Έτσι, το Firefox γίνεται πιο αργό, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις, το Firefox ενδέχεται να καταρρεύσει. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να κάνετε το Firefox να χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη.

 • Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση μνήμης με συγκεκριμένα εργαλεία. Στα Windows, η καρτέλα Επιδόσεις της Διαχείρισης Εργασιών των Windows εμφανίζει τη χρήση μνήμης.
Σημείωση: Αν στέλνετε δεδομένα επιδόσεων, η Mozilla θα συλλέξει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης μνήμης του Firefox, κάτι που θα κάνει το Firefox καλύτερο στις μελλοντικές εκδόσεις.

Ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση

Η πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox περιλαμβάνει βελτιώσεις σχετικά με τη χρήση μνήμης. Ενημερώστε στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Επεκτάσεις και θέματα

Απενεργοποίηση επεκτάσεων και θεμάτων που καταναλώνουν μνήμη

Οι επεκτάσεις και τα θέματα μπορούν να προκαλέσουν υπερβολική χρήση μνήμης.

Για να προσδιορίσετε αν μια επέκταση ή θέμα προκαλεί υπερβολική χρήση μνήμης στο Firefox, εκκινήστε το Firefox σε Ασφαλή Λειτουργία και παρατηρήστε τη χρήση μνήμης του. Στην Ασφαλή Λειτουργία, οι επεκτάσεις και τα θέματα απενεργοποιούνται, άρα αν παρατηρήσετε σημαντική βελτίωση, μπορείτε να δοκιμάσετε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε επεκτάσεις.

Απόκρυψη "αδιάκριτου" περιεχομένου

Πολλές ιστοσελίδες έχουν περιεχόμενο που δεν χρειάζεστε και χρησιμοποιούν μνήμη για την προβολή του (δείτε την παρακάτω ενότητα "Πρόσθετες λειτουργίες"). Μερικές επεκτάσεις σας επιτρέπουν να αποκλείσετε αυτό το περιττό περιεχόμενο:

 • Το Flashblock σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά το περιεχόμενο Flash σε ιστοσελίδες.
 • Το NoScript σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε επιλεκτικά όλα τα εκτελούμενα σενάρια σε ιστοσελίδες.

Πρόσθετες λειτουργίες

Οι πρόσθετες λειτουργίες για εμφάνιση ιδιαίτερων τύπων περιεχομένου μπορούν να καταναλώσουν μεγάλες ποσότητες μνήμης, ειδικά οι παλαιότερες εκδόσεις τους.

Ενημέρωση πρόσθετων λειτουργιών

Για να δείτε αν έχετε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις για όλες σας τις πρόσθετες λειτουργίες σας, μεταβείτε στη σελίδα Έλεγχος πρόσθετων λειτουργιών.

Απενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών που καταναλώνουν μνήμη

Μπορείτε να δείτε αν κάποια από τις πρόσθετες λειτουργίες σας προκαλεί υπερβολική χρήση μνήμης, απενεργοποιώντας επιλεκτικά μερικές από αυτές:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Θα ανοίξει η καρτέλα διαχείρισης προσθέτων.

 2. Στην καρτέλα διαχείρισης προσθέτων, επιλέξτε την καρτέλα Πρόσθετες λειτουργίες.
 3. Κάντε κλικ σε μια πρόσθετη λειτουργία στη λίστα για επιλογή και πατήστε Απενεργοποίηση για απενεργοποίηση.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα για μερικές από τις πρόσθετες λειτουργίες στη λίστα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Θα ανοίξει η καρτέλα διαχείρισης προσθέτων.

 2. Στην καρτέλα διαχείρισης προσθέτων, επιλέξτε την καρτέλα Πρόσθετες λειτουργίες.
 3. Κάντε κλικ σε μια πρόσθετη λειτουργία στη λίστα για επιλογή και πατήστε Ποτέ ενεργοποιημένο για απενεργοποίηση.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα για μερικές από τις πρόσθετες λειτουργίες στη λίστα.

Αφού απενεργοποιήσετε μερικές πρόσθετες λειτουργίες, επανεκκινήστε το Firefox και παρατηρήστε τη χρήση μνήμης του. Αν δεν βλέπετε βελτίωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τις πρόσθετες λειτουργίες και να δοκιμάσετε με κάποιες άλλες.

Αν δείτε βελτίωση στη χρήση μνήμης του Firefox αφού απενεργοποιήσετε μια συγκεκριμένη πρόσθετη λειτουργία, μπορείτε να την αφήσετε απενεργοποιημένη. Αν δεν μπορείτε, επειδή χρησιμοποιείται πολύ στο διαδίκτυο, δοκιμάστε να βρείτε μια εναλλακτική και πιο "ελαφριά" πρόσθετη λειτουργία.

Έλεγχος επιτάχυνσης υλικού Flash

Για ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες που αναπαράγουν βίντεο όπως το Flash, η φόρτωση του περιεχομένου σε πλήρη οθόνη μπορεί να επιταχυνθεί από το υλικό. Έτσι, μειώνεται η χρήση μνήμης αν έχετε μια αυτόνομη κάρτα γραφικών.

 1. Μεταβείτε σε μια σελίδα με ένα βίντεο Flash.
 2. Κάντε δεξί κλικΠατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl ενώ κάνετε κλικ στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις… στο μενού επιλογών. Θα ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων του Adobe Flash Player.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κάτω αριστερά στο παράθυρο ρυθμίσεων του Adobe Flash Player για να ανοίξετε την καρτέλα Εμφάνιση.
 4. Ελέγξτε αν το Ενεργοποίηση επιτάχυνσης υλικού είναι επιλεγμένο.
 5. Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να κλείσετε το παράθυρο ρυθμίσεων του Adobe Flash Player.

Έλεγχος επιτάχυνσης υλικού του Firefox

Η επιτάχυνση υλικού του Firefox μειώνει τη χρήση μνήμης όταν είναι διαθέσιμη μια αυτόνομη (dedicated) κάρτα γραφικών.

Επανεκκίνηση Firefox

Η χρήση μνήμης του Firefox ενδέχεται να αυξηθεί αν παραμείνει ανοιχτό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μια λύση για αυτό είναι να κάνετε περιοδικά επανεκκινήσεις στο Firefox. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Firefox, ώστε να αποθηκεύει τις καρτέλες και τα παράθυρά σας. Έτσι, όταν το εκκινήσετε ξανά, μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που σταματήσατε. Δείτε το Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows για λεπτομέρειες.

Χρήση λιγότερων καρτελών

Το Firefox πρέπει να αποθηκεύει μια ιστοσελίδα στη μνήμη, για καθεμιά από τις καρτέλες. Αν έχετε συχνά πάνω από 100 ανοικτές καρτέλες, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πιο "ελαφρύ" μηχανισμό για να παρακολουθείτε τις σελίδες που θέλετε να διαβάσετε ή τα πράγματα που θέλετε να κάνετε αργότερα, όπως:

Άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν μνήμη

Αν εκτελούνται πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, ο υπολογιστής και οι άλλες εφαρμογές θα λειτουργούν πολύ αργά. Αν κλείσετε μερικές περιττές εφαρμογές, η χρήση μνήμης θα μειωθεί.

Εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων μνήμης

 • Firefox:
  • Η σελίδα about:memory σας επιτρέπει να αντιμετωπίσετε συγκεκριμένα ζητήματα μνήμης (για παράδειγμα, όταν προκαλούνται από μια ιστοσελίδα, μια επέκταση, ένα θέμα) και, μερικές φορές, το κουμπί Minimize memory usage (Ελαχιστοποίηση χρήσης μνήμης) ίσως σας βοηθήσει να μειώσετε άμεση τη χρήση μνήμης. Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του about:memory, επισκεφθείτε το about:memory
  • Το RAMBack σας επιτρέπει να απομακρύνετε την περισσότερη προσωρινή μνήμη του Firefox, επιτρέποντάς σας να διακρίνετε την προσωρινή αποθήκευση από τη διαρροή.

   Ακόμη κι αν δεν είστε προγραμματιστής C++, μπορείτε να πειραματιστείτε με τα εργαλεία και τις συμβουλές που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές του Firefox για την αποσφαλμάτωση διαρροών.
 • Σύστημα:
  • Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται ελέγχοντας με τη Διαχείριση Εργασιών. Επισκεφθείτε το Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών των Windows" στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Microsoft. Μόλις βρεθείτε στο άρθρο της Microsoft, μεταβείτε στο "Τρόπος παρακολούθησης των επιδόσεων του υπολογιστή". Αυτό θα σας εξηγήσει τις πληροφορίες της καρτέλας επιδόσεων και πολλά άλλα.
 • Σύστημα:
  • Δείτε πόση μνήμη χρησιμοποιείται ελέγχοντας με τη Διαχείριση Εργασιών. Επισκεφθείτε το Διαχείριση Εργασιών στα Windows 8 στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Microsoft.

Προσθήκη RAM στον υπολογιστή σας

Αν εξαντλήσατε όλες τις συμβουλές στις προηγούμενες ενότητες και η χρήση μνήμης σας είναι ακόμη κοντά στο μέγιστο, ίσως είναι ώρα να προσθέσετε περισσότερη μνήμη στον υπολογιστή σας. Η RAM είναι φθηνή και θα ενισχύσει σημαντικά τις επιδόσεις του υπολογιστή σας.
Βασισμένο σε πληροφορίες από το Reducing memory usage - Firefox (mozillaZine KB)

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

These fine people helped write this article: Jim Spentzos. You can help too - find out how.