Ενημέρωση του Firefox στην πιο πρόσφατη έκδοση

Από προεπιλογή, το Firefox έχει ρυθμιστεί ώστε να ενημερώνεται αυτόματα, αλλά μπορείτε πάντα να κάνετε μια χειροκίνητη ενημέρωση. Ορίστε πως:

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε την "πακεταρισμένη" έκδοση του Firefox που παρέχεται από τη διανομή Linux σας, θα πρέπει να περιμένετε να κυκλοφορήσει ένα ενημερωμένο πακέτο στο αποθετήριο πακέτων σας. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο αν εγκαταστήσατε χειροκίνητα το Firefox (χωρίς να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή διαχείρισης πακέτων της διανομής σας).
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu , στη Βοήθεια Help-29 και τέλος, επιλέξτε Περί Firefox (About Firefox).Στη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού Firefox και επιλέξτε Περί Firefox (About Firefox).
  2. Θα ανοίξει το παράθυρο Περί Firefox (About Firefox} και το Firefox θα ξεκινήσει να ελέγχει για ενημερώσεις και θα τις κατεβάσει αυτόματα.
    Update Win1 Fx14
  3. Όταν οι ενημερώσεις είναι έτοιμες προς εγκατάσταση, κάντε κλικ Επανεκκίνηση για Ενημέρωση (Restart to Update)Επανεκκίνηση Firefox για Ενημέρωση (Restart Firefox to Update).
    Update Win2 Fx14 Update Win2 Fx34
Σημαντικό: Αν δεν η ενημέρωση δεν ξεκίνησε, δεν ολοκληρώθηκε ή υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα, παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο λήψης ή μεταβείτε στη σελίδα Συστήματα & Γλώσσες για λήψη και εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης του Firefox για το σύστημα και τη γλώσσα σας (δείτε το Λήψη και εγκατάσταση του Firefox στα WindowsΕγκατάσταση του Firefox σε LinuxΛήψη και εγκατάσταση του Firefox σε Mac για οδηγίες).

Μείνετε ασφαλείς: Κάντε λήψη μόνο από τους παραπάνω επίσημους συνδέσμους της Mozilla για να αποφύγετε κακόβουλα λογισμικά.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενημερώσεων, δείτε το Καρτέλα "Για προχωρημένους" - Ρυθμίσεις προσιτότητας, περιήγησης, δικτύου, ενημερώσεων και άλλες προηγμένες ρυθμίσεις στο Firefox.

Αυτό το άρθρο, όπως και όλη η υποστήριξη του Firefox, έχει γίνει διαθέσιμο σε εσάς, κυρίως με τη βοήθεια εθελοντών, οι οποίοι διατηρούν τη Mozilla περήφανα ανεξάρτητη και ανοικτού κώδικα. Συνεχίστε την ελεύθερη περιήγηση!

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: RodrigoGriego, axil, tobias_, nantia_mak, ideato, user832823, JimSp472. You can help too - find out how.