Sådan udskrives websteder

Revisionsinformation
 • Revision id: 85127
 • Oprettet:
 • Lavet af: scootergrisen
 • Kommentar: Delvis oversættelse
 • Gennemgået: Nej
 • Klar til oversættelse: Nej
Revisionskilde
Revisionsindhold

Denne artikel handler om at udskrive websider i Firefox. Herunder kan du læse en vejledning i at bruge Firefox's udskrivnings-funktion.

Bemærk: Ønsker du at redigere indholdet på en webside før den udskrives, kan du bruge en udvidelse som Print Edit.

Udskriv en webside

 1. Klik på menuknappen New Fx Menu og klik så på Udskriv.
  Print Fx29 Win
 2. I vinduet Udskriv som åbnes, kan du justere indstillinger til det du er ved at udskrive, hvis det er nødvendigt. Læs Indstillinger i vinduet Udskriv herunder for information om hvilke indstillinger der kan ændres.
 3. Klik på UdskrivOK for at starte udskrivningen.
 1. Klik på menuknappen New Fx Menu og klik så på Udskriv.
  Print Fx29 Win
 2. Klik på pilen ved siden af printervælgeren for at justere indstillinger til det du er ved at skrive, hvis det er nødvendigt. Læs Indstillinger i vinduet Udskriv herunder for information om hvilke indstillinger der kan ændres.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen.

Udskriv en webside

 1. Klik på knappen Firefox øverst i Firefox-vinduet (menuen Filer i Windows XP), og vælg menuen Filer Udskriv….
 2. Juster indstillingerne i vinduet Udskriv som åbner, hvis det er nødvendigt. Læs hvilke indstillinger der kan ændres i afsnittet Indstillinger i vinduet Udskriv herunder.
 3. Klik på UdskrivOK for at starte udskrivningen.
 1. Åbn menuen Filer i menulinjen, og vælg Udskriv….
 2. Klik på pilen ved siden af printervælgeren for at justere indstillinger til det du er ved at skrive, hvis det er nødvendigt, og læs hvilke indstillinger der kan ændre i afsnittet Indstillinger i vinduet Udskriv herunder.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen.

Indstillinger i vinduet Udskriv

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1268485460-632-1.png
Printer afsnittet:

 • Klik i rullemenuen ved siden af Navn for at vælge den printer som websiden skal udskrives med.
  Bemærk: Standardprinteren er valgt af Windows. Når en webside udskrives med den valgte printer, bliver den valgte printer den nye standardprinter.
 • Klik på Egenskaber… for at ændre papirstørrelsen, udskriftskvalitet og andre indstillinger til den valgte printer.

Udskriftsområde afsnittet - Vælg hvilke sider på den aktuelle webside som skal udskrives:

 • Vælg Alt for at udskrive det hele.
 • Vælg Sider og indtast de sider du ønsker at udskrive. Vælg fx. "fra 1 til 1" for kun at udskrive den første side.
 • Vælg Markeringen for kun at udskrive den del af siden som du har markeret.

Kopier afsnittet - Vælg hvor mange kopier du ønsker at udskrive.

 • Hvis du skriver et højere tal end 1 i feltet Antal kopier, så kan du også vælge at udskrive dem sætvis. Hvis du fx. vælger at lave 2 kopier og vælger Sætvis, vil de bliver udskrevet med rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ellers vil du blive udskrevet med rækkefølgen 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Bemærk: De følgende indstillinger gemmes som Firefox indstillinger på et per-printer grundlag.

Udskriv rammer afsnittet - Hvis du ser en webside som bruger rammer, kan du vælge hvordan rammerne udskrives:
5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png

 • Som på skærmen vil udskrive på den måde du ser websiden i Firefox.
 • Den valgte ramme vil kun udskrive indholdet i den ramme du sidst har klikket i.
 • Hver ramme for sig vil udskrive indholdet fra alle rammerne, men på seperate sider.


5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Printer: Change which printer prints the web page you're viewing.
  Note: The default printer is the Mac one. When a web page is printed with the selected printer, it becomes the new default printer.
 • Presets: Select saved printer settings.
 • Copies: Lets you specify how many duplicates you want to print.
  • If you enter more than 1 in the Copies field, you can also choose whether to collate them. For example, if you choose to make 2 copies and select Collate, they will print in the order 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otherwise, they will print in the order 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Pages: Select Pages and enter the range of pages you want to print. For example, selecting "from 1 to 3" prints the first three page of the document only.
  Note: The following settings are saved as Firefox preferences on a per-printer basis.
 • Options:
  • Select Print Selection Only to print only the part the page you've highlighted.
  • Select Shrink To Fit Page Width to scale the web page to be the same width as the paper.
 • Appearance:
  • Select Print Background Colors to have Firefox print web pages with color backgrounds as they are shown on the screen. Otherwise, Firefox leaves backgrounds white.
  • Select Print Background Images to have Firefox print web pages with image backgrounds as they are shown on the screen. Otherwise, Firefox makes background a solid color.
 • Frames:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • As laid out on the screen will print the way you see the web page in Firefox.
  • The selected frame will print only the content in the frame you've last clicked.
  • Each frame separately will print the content from all the frames, but on separate pages.
 • Page Headers and Page Footers: Use the dropdown menus to select what appears on the printed page. The top-left dropdown box's value appears at the top-left corner of the page; the top-center dropdown box's value appears at the top-center portion of the page, and so on. You can choose from:
  • --blank--: Nothing will be printed.
  • Title: Print the title of the web page.
  • URL: Print the web address of the web page.
  • Date/ Time: Print the date and time when the web page was printed.
  • Page #: Print the page number.
  • Page # of #: Print the page number and the total number of pages.
  • Custom...: Enter your own header or footer text. This can be used to show a company or organization name at the top or bottom of every printed page.

Fanebladet General

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-1.png

 • Click on a printer in the list to select it.
  Note: The default printer is the Linux one. When a web page is printed with the selected printer, it becomes the new default printer.
 • Range section:
  • Select "All pages" to print everything.
  • Select "Current page" to print only the page you were viewing when you chose to print.
  • Select "Pages" and enter the range of pages you want to print. For example, entering "1" prints the first page only. Entering "1, 2, 3 - 7" prints pages 1, 2, and 3 through 7.
 • Copies section - Lets you specify how many duplicates you want to print.
  • If you enter more than 1 in the Copies field, you can also choose whether to collate them. For example, if you choose to make 2 copies and select Collate, they will print in the order 1, 2, 3, 1, 2, 3. Otherwise, they will print in the order 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Select Reverse to print the pages in reverse order.

Fanebladet Page Setup

Lets you change settings for your printer, including two-sided printing, multiple pages per sheet, whether to print even or odd pages only, what paper size to use, and more. The available settings will vary based on your printer.

Fanebladet Options

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-2.png

Note: The following settings are saved as Firefox preferences on a per-printer basis.
 • Print Frames section - If you are viewing a web page with frames, you can select how the frames print:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • As laid out on the screen will print the way you see the web page in Firefox.
  • The selected frame will print only the content in the frame you've last clicked.
  • Each frame separately will print the content from all the frames, but on separate pages.
 • Select Ignore Scaling and Shrink To Fit Page With to automatically adjust the width of the pages you're printing.
 • Select Print selection only to print only the part of the web page you've highlighted.
 • Select Print Background Colors to have Firefox print web pages with color backgrounds as they are shown on the screen. Otherwise, Firefox leaves backgrounds white.
 • Select Print Background Images to have Firefox print web pages with image backgrounds as they are shown on the screen. Otherwise, Firefox makes background a solid color.
 • Header and Footer section - Use the drop-down menus to select what appears on the printed page. The top-left drop-down box's value appears at the top-left corner of the page; the top-center drop-down box's value appears at the top-center portion of the page, and so on. You can choose from:
  • --blank--: Nothing will be printed.
  • Title: Print the title of the web page.
  • URL: Print the web address of the web page.
  • Date/ Time: Print the date and time when the web page was printed.
  • Page #: Print the page number.
  • Page # of #: Print the page number and the total number of pages.
  • Custom...: Enter your own header or footer text. This can be used to show a company or organization name at the top or bottom of every printed page.

Ændre sideopsætningen

Bemærk: Følgende indstillinger gemmes i Firefox indstillinger på et per-printer basis.

Sådan ændres papirstørrelsen til udskrivning og side orienteringen:

 1. Klik på Firefox-menuen Filer øverst i Firefox-vinduet, og vælg Sideopsætning…. Vinduet Sideopsætning vises.
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243479623-843-1.png
  • Papirstørrelse: Vælg størrelsen på papieret som skal udskrives.
  • Orientering:
   • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
   • Vælg Landskab til meget bredde websider og billeder.
 2. Klik på Anvend for at gemme indstillinger og for at lukke vinduet Sideopsætning.

To change the orientation of the page that prints, change whether background colors and images are printed, page margins, and what to include on the printed pages' header and footer, at the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the Udskriv… menu (Filer menu in Windows XP), and select Sideopsætning…. The Page Setup window will appear.

Bemærk: Følgende indstillinger gemmes i Firefox indstillinger på et per-printer basis.

Format og indstillinger

Print Web Page - Win3

Fanebladet Format og indstillinger gør det muligt at ændre:

 • Orientering:
  • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
  • Vælg Landskab til meget bredde websider og billeder.
 • Skaler: For at forsøge at få websider til at passer på et mindre antal papir. Du kan justere skalaen. Skaler til side/Skaler til sidebredden justere automatisk skalaen.
 • Valgmuligheder: Vælg Udskriv baggrunden (farver & baggrundsbilleder) for at få Firefox til at udskrive websidernes baggrunde. Ellers udskrives baggrundene ikke.

Margener og sidehoved/sidefod

Print Web Page - Win4
Fanebladet Margener og sidehoved/sidefod gør det muligt at ændre:

 • Margener: Du kan indtaste bredden på sidens margener øverst, nederst, venstre og højre kanter af siden separat.
 • Sidehoveder og sidefødder: Brug rullemenuen for at vælge hvad der skal vises på den udskrevne side. Valget i rullemenuen øverst til venstre bliver udskrevet øverst til venstre på siden, og valget i rullemenuen øverst i midten bliver udskrevet i den øverste midterste del af papiret, osv. Du kan vælge mellem:
  • --blank--: Intet vil blive udskrevet.
  • Titel: Udskriv websidens titel.
  • URL: Udskriv websidens adresse.
  • Dato/Tid: Udskriv dato og tid når siden udskrives.
  • Side #: Udskriv sidetallet.
  • Side # af #: Udskriv sidenummeret og hvor mange sider er der i alt.
  • Brugerdefineret…: Indtast din egen sidehoved eller sidefod tekst. Kan bruges til at vise et firma eller organisationsnavn øverst eller i bunden af hver udskrevne side.

Klik på OK når du er færdig med at foretage ændringer og for at lukke vinduet Sideopsætning.

Vis udskrift

Du kan se hvordan en webside vil se ud når den udskrives, ved at klikke på knappen Firefox øverst i Firefox-vinduet, og så gå over til menuen Udskriv… (menuen Filer i Windows XP),Filer og vælg Vis udskrift.

I vinduet Vis udskrift kan du ændre nogle af de indstillinger som er beskrevet ovenfor. Få adgang til vinduet Udskriv ved at klikke på Udskriv…, eller vinduet Sideopsætning ved at klikke på Sideopsætning…. Klik på pilen ved siden af feltet Side: for at gennemgå siderne i dokumentet. Dobbelt-pilen tager dig til den første eller sidste side, og enkel-pilene tager dig til næste eller forrige side. Du kan også justere skalering og orientering (Læs ovenfor).

Print Web Page - Win5

Klik på Luk for at afslutte Vis udskrift.