Změna zobrazení obsahu panelu složek

Panel složky je umístěn po levé straně okna Thunderbirdu. Zobrazuje seznam vašich poštovních účtů a v nich vytvořené složky.

default folder pane

Pro panel složky je možné použít několik typů zobrazení. Dané zobrazení určuje, jak jsou složky uspořádány a zobrazeny (na složky a zprávy jako takové ale nemá vliv). Změnu zobrazení provedete z nabídky Zobrazení > Složky nebo z nabídky aplikace new fx menu a položky Složky. K dispozici jsou následující možnosti:

  • Všechny: Toto je výchozí zobrazení. Zobrazuje každý poštovní účet a jeho složky.
  • Jednotné: Toto zobrazení slučuje zprávy ve všech vašich účtech do odpovídajících složek. Tzn. zobrazeny budou složky Doručená, Koncepty, Nevyžádaná atd., v nichž budou zprávy ze všech těchto jednotlivých složek ze všech účtů.
  • Nepřečtené: V tomto zobrazení se ukazují pouze účty a složky obsahující nepřečtené zprávy.
  • Oblíbené: V tomto zobrazení se ukazují pouze složky označené jako oblíbené. Složku je možné učinit "oblíbenou" buď zvolením nabídek Úpravy > Oblíbená složka, nebo z nabídky aplikace new fx menu zvolením položek Složky > Oblíbená složka nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na složku a zvolením Oblíbená složka.
  • Poslední: V tomto zobrazení se ukáží všechny složky, které během posledních 15 dní vykázaly aktivitu.

Panel složek má v horní části lištu Nástroje panelů složek, která obsahuje přepínač různých zobrazení složek. Pro zobrazení této lišty jděte do nabídky Zobrazení, zvolte Nástrojové lišty a poté Nástroje panelů složek.

Switcher TB52

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více