Změna výchozího jazyka Firefox OS

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Změna výchozího jazyka

Přejděte na domovskou obrazovku.

  1. Spusťte aplikaci Nastavení (Settings) the Settings app Settings 1.4 Settings- 2.0 (small)
  2. Přejděte do sekce Přizpůsobení (Personalization) a klepněte na položku Jazyk (Language).
    (Screenshot) V2.0
  3. Klepnutím na rozbalovací nabídku zobrazíte seznam dostupných jazyků.
    firefoxos-zmena-jazyka
    • Zaškrtnutý jazyk je jazyk, který se aktuálně používá.
  4. Klepněte na jazyk, který chcete používat a poté klepněte na tlačítko OK. Tím se vaše volba uloží.
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou