Vytváření opakující se události

Tento článek popisuje, jak vytvořit opakující se událost v kalendáři. Chcete-li vytvořit novou událost nebo úkol obecně, přečtěte si prosím článek Vytváření nové události nebo úkolu.

Tento podrobný návod předpokládá že jste již vytvořili nový kalendář. Pokud ne, přečtěte si prosím nejprve článek Vytváření nových kalendářů.

Vytváření opakující se události

Vytváření události

 • Přejděte do nabídky Soubor v horní části okna Thunderbirdu, zvolte Nový objekt a vyberte položku Událost ....
 • Vyplňte pole Název, Místo, Začátek a Konec.
 • V rozbalovacím seznamu Kalendář, vyberte kalendář ve kterém bude událost vytvořena.
 • V rozbalovacím seznamu Opakovat, vyberte požadovaný způsob opakování.
 • Pokud jste jako požadovaný způsob opakování zvolili Vlastní..., bude otevřeno dialogové okno Úprava opakování.

Dialogové okno Úprava opakování

 • V rozbalovacím seznamu Opakovat, vyberte základní četnost této události (denně, týdně, měsíčně nebo ročně).
 • V textovém poli Každý uveďte požadovanou četnost. Například pro událost konající se každý druhý týden, zvolte týdně a poté 2.
 • Při výběru týdenní nebo měsíční četnosti, budete dotázáni ve které dny v týdnu či v kterém měsíci dojde k události. Vyberte hodící se.
 • Pokud se událost bude opakovat do nekonečna, zaškrtněte Žádné konečné datum.
 • Pokud se událost bude opakovat pouze v omezeném časovém úseku, zaškrtněte buď Naplánovat na x opakování nebo Opakovat do a vyplňte odpovídající pole.
 • Klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna Úprava opakování.
 • Klikněte na tlačítko OK pro zavření dialogového okna Nová událost a vytvoření události.

Gratulujeme, vaše opakující se událost by měla být správně nastavena.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Petr Mareš. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou