Uninstall Firefox from your Android device

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

To uninstall Firefox, follow these steps:

  1. Open the Google Play Store application and tap on the search icon which looks like a magnifying glass.

    ICS - Android - Tapping Search icon in Google Play
  2. Type "Firefox" and tap on the magnifying glass search icon.
  3. Tap on Firefox.

    ICS - Android - Searching for Firefox in Google Play
  4. Tap on Uninstall.

    ICS - Android - Uninstalling from Google Play

Your uninstall of Firefox is finished.

 

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Roland Tanglao, Amit Kumar Thakur. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.