Template:ImportHTMLBookmarks

Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  • Na nástrojové liště okna Knihovna stránek klikněte na nabídku f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import a záloha a zvolte položku Importovat záložky z HTML....
    import-zalozky-html
  • V okně Importovat soubor záložek vyhledejte dotyčný HTML soubor se záložkami a zvýrazněte jej.
  • Klikněte na tlačítko Otevřít. Okno Importovat soubor záložek se tím zavře.
  • Zavřete okno Knihovna stránek.
  • // Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci.
    Pomáhejte s Mozillou