Template:ExportHTMLBookmarks

Klepněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klepněte na Zobrazit všechny záložky. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  • Na liště Knihovny stránek klepněte na tlačítko f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Import a záloha a zvolte Exportovat záložky do HTML....
    export-zalozky-html
  • Otevře se okno Exportovat soubor záložek. V něm zvolte místo, kam chcete soubor s exportovanými záložkami uložit. Výchozí název souboru je bookmarks.html, můžete jej však změnit. Soubor můžete uložit na Plochu či na jakékoliv místo, které si zapamatujete.
  • Klepněte na tlačítko Uložit. Okno Exportovat soubor záložek se uzavře.
  • Zavřete okno Knihovna stránek.
  • Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček, soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.