Sledovací prvky třetích stran

Cookies jsou neviditelné kousky dat, o jejichž uložení do vašeho zařízení může nějaký web požádat váš prohlížeč. Při vaší příští návštěvě stejného webu pak může web prohlížeč požádat o přečtení těchto cookies. Takto si web může „pamatovat“ věci, jako je např. vaše individuální nastavení onoho webu.

Dalším využitím cookies je přenos informací z jedné webové stránky na druhou. Například web věnující se prodeji zboží může ukládat informace o vašem nákupu do cookies a přesměrovat vás na platební nebo recenzní web. Z pohledu tohoto webu se cookies vytvořené oním prodeji se věnujícím webem nazývají cookies třetích stran. Existuje také několik webových knihoven, které vývojáři používají k přidání funkcí na své webové stránky. Tyto knihovny mohou též ukládat cookies do vašeho zařízení. Pokud cookies ukládá knihovna, která se nachází na jiné doméně než je doména daného webu, jedná se rovněž o cookies třetích stran.

Populární knihovny využívá mnoho webových stránek. Když navštívíte web, který používá určitou knihovnu, může tato knihovna do vašeho zařízení uložit cookies. Pokud později navštívíte jiný web, který používá tu samou knihovnu, může si tato knihovna přečíst ono cookies, které bylo uloženo při návštěvě předchozího webu. Těmto cookies třetích stran, které jsou ukládané a čtené knihovnami z vícera webů, se říká cross-site cookies (cookies užívané napříč weby).

Cross-site cookies

Existují dva hlavní důvody, proč weby a knihovny používají cross-site cookies:

  • Sledování napříč weby: Toto je nesporně nejběžnější použití cross-site cookies. Sledující subjekty používají cross-site cookies ke shromažďování informací o webových stránkách, které navštěvujete, a odesílají je jiným společnostem, často pro reklamní účely. Pokud máte během procházení stránek pocit, že se vás nějaká reklama neustále drží, je to výsledek procesu sledování napříč weby. Jestliže má jeden sledující subjekt obsaženy své sledovací prvky na více webech, může o vás v průběhu času vytvářet ucelenější profil.
  • Funkční cookies: Některé weby jsou k tomu, aby správně fungovaly, na tyto cookies odkázány. Některé weby například mohou potřebovat přístup ke cross-site cookies, aby vám umožnily používat jejich službu zajišťující přihlášení na jiném webu (např. přihlášení pomocí Facebooku) nebo zpracování platby pro tento web (např. Amazon Pay).

Rozšířená ochrana proti sledování ve Firefoxu blokuje cookies pocházející od subjektů provádějících sledování napříč weby a v Přísném režimu izoluje cookies pocházející od všech ostatních třetích stran. To pomáhá zabránit tomu, aby byla vaše aktivita na jednom webu viditelná i pro jiné weby. Více se dozvíte v článcích Rozšířená ochrana proti sledování ve Firefoxu pro počítač a SmartBlock pro rozšířenou ochranu proti sledování.

Správa cross-site cookies

Cross-site cookies pocházející od sledujících subjektů jsou sice ve Firefoxu ve výchozím nastavení blokovány, web však může dát prohlížeči signál, že je kvůli nějaké důležité funkci potřebuje použít. V takovém případě Firefox bez dotazování se vás povolí webu třetí strany používat cross-site cookies v prvních pěti případech (nebo až do 1 % z počtu jedinečných webů, které navštívíte v dané relaci – podle toho, které číslo je větší). Poté se vás Firefox dotáže na zablokování těchto cookies. Bez udělení vašeho souhlasu Firefox od tohoto okamžiku tyto cookies blokuje, protože web, který tolikrát požaduje přístup, může být sledujícím subjektem.

Třetí strany budou moci požadovat přístup pouze tehdy, když budete interagovat s webem, na kterém se nacházíte. Pokud například navštívíte web dogs.com a vyberete pole pro platbu, mohou být pro usnadnění dané transakce povoleny cross-site cookies pocházející od Amazon Pay. Poté se vás Firefox zeptá, zda je chcete i nadále povolovat.

Jestli má web povoleno nebo zakázáno používat cookies, zjistíte v informacích o stránceinformacích o oprávněních daného webu, které se zobrazí po kliknutí na symbol zámku Fx70GreyPadlockikonu Oprávnění Fx87PermissionsIcon v adresním řádku.

Zakázání přístupu

Pokud požadavek zamítnete, nebude moci třetí strana během dané relace používat cross-site cookies. Při obnovení či opětovném načtení stránky může třetí strana znovu požadovat přístup.

Odebrání přístupu

V informacích o stránceinformacích o oprávněních webu můžete zrušit předchozí udělení přístupu ke cookies kliknutím na X nacházející se vedle daného webu.

Automatický přístup

Používat cross-site cookies Firefox automaticky umožňuje webům třetích stran na prvních zhruba pěti webech, které navštívíte. Například Amazon Pay by mohl používat cookies na webech Old Navy, Blick, dog.com a na pár dalších bez toho, aby vás požádal o povolení.

Pokud třetí strana pokračuje v používání cross-site cookies na více webech, stane se to pro Firefox signálem, že by třetí strana mohla být sledující subjekt. V takovém okamžiku by vás třetí strana musela požádat o povolení používat cross-site cookies.

Existují další pravidla („heuristika“), která přimějí Firefox dočasně povolit určitým webům přístup ke cross-site cookies. Tato pravidla jsou navržena tak, aby povolovala případy zvláštního použití, jako jsou třeba služby jednotného přihlašování, a obvykle vyžadují nějakou speciální interakci, například přesměrování z nejvyšší úrovně nebo interakci uživatele, což je pro sledující subjekty obtížné zneužít.

Sledovací prvky třetích stran jsou neviditelné kousky kódu, které se nacházejí na mnoha webových stránkách. Shromažďují a zasílají informace o historii vašeho brouzdání jiným společnostem, často pro reklamní účely. Jestliže se stejný sledovací prvek třetích stran nachází na více webech, může o vás v průběhu času vytvořit úplnější profil. Pokud máte pocit, že se vás nějaká reklama během brouzdání neustále drží, je to výsledek práce sledovacích prvků třetích stran.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více