Režim „pouze HTTPS“ ve Firefoxu Focus pro Android

Počínaje verzí Firefoxu Focus pro Android 97 můžete změnit své preference na režim „pouze HTTPS“. Tento zabezpečení zvyšující režim si vynucuje, aby byla všechna spojení se servery realizována skrze protokol HTTPS. Většina webů již HTTPS podporuje; některé podporují jak HTTP, tak HTTPS. Zapnutí tohoto režimu poskytuje záruku, že budou všechna vaše spojení s weby zpřísněna tak, že budou používat protokol HTTPS, a tudíž budou zabezpečená. Přečtěte si o výhodách tohoto režimu a o tom, jak ho zapnout.

Jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS?

HTTP znamená HyperText Transfer Protocol (protokol pro přenos hypertextu) a je základním protokolem pro Web, přičemž šifruje základní interakce mezi prohlížeči a webovými servery. Problém obyčejného protokolu HTTP spočívá v tom, že přenos dat ze serveru do prohlížeče není šifrován, což znamená, že data je možné přečíst, odcizit nebo pozměnit. Protokoly HTTPS toto napravují pomocí certifikátu SSL, jenž vytváří zabezpečené šifrované spojení mezi serverem a prohlížečem, které chrání citlivé informace.

Režim „pouze HTTPS“

Režim „pouze HTTPS“ je ve výchozím nastavení zapnutý. Když používáte režim „pouze HTTPS“, zajistí se tím, že budou všechna vaše spojení šifrována a zabezpečena. Máte tedy klid na duši, že nikdo nemůže vyzvídat obsah stránek, které navštěvujete, ani se nabourat do vašeho spojení s webem za účelem zcizení vašeho hesla, údajů o vaší platební kartě, nebo jiných vašich osobních údajů. To je zvláště užitečné, když používáte veřejné Wi-Fi, kde si nemůžete být jisti integritou vašeho internetového připojení.

Například když je režim „pouze HTTPS“ aktivní a navštívíte web jako třeba http://example.com, Firefox v tichosti zpřísní spojení na https://example.com.

Zapnutí a vypnutí režimu „pouze HTTPS“

Jak zapnout nebo vypnout režim „pouze HTTPS“:

  1. Klepněte na tlačítko nabídky vedle adresního řádku:

    MenuButtonFocus
  2. Zvolte Nastavení.
  3. Klepněte na Soukromí a zabezpečení.
  4. Sjeďte dolů k podsekci Zabezpečení.
  5. Klepnutím přepněte přepínač Režim „pouze HTTPS“ do polohy ZAPNUTO nebo VYPNUTO.

Zabezpečené spojení není dostupné

Některé weby podporují pouze protokol HTTP a spojení s nimi nelze zpřísnit. Pokud je zapnut režim „pouze HTTPS“ a zabezpečená verze webu není k dispozici, zobrazí se chybové hlášení „Nelze navázat zabezpečené spojení“:

No HTTPS site

Jestliže klepnete na tlačítko Pokračovat přes nezabezpečené spojení, přijímáte všechna rizika a následně přejdete na nezabezpečenou verzi daného webu. Režim „pouze HTTPS“ bude pro tento web dočasně vypnut.

Chcete-li se jakéhokoli nešifrovaného spojení vyvarovat, klepněte na tlačítko back arrow.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více