Řešení problémů s rozšířeními a motivy vzhledu

Některé problémy s Firefoxem jsou způsobeny rozšířeními, motivy vzhledu či hardwarovou akcelerací. Tento článek vám pomůže zjistit, zda je něco z toho zdrojem vašeho problému, a pokud je, ukáže vám, jak Firefox uvést do normálního stavu.

Poznámka: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.

Spuštění Firefoxu v nouzovém režimu

Při spuštění Firefoxu v nouzovém režimu budou všechna rozšíření dočasně zakázána, hardwarová akcelerace bude vypnuta a bude použit výchozí motiv vzhledu. Díky tomu zjistíte, zda něco z toho je zdrojem vašeho problému.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu , v ní klepněte na Help-29 Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu , v ní klepněte na Nápověda a zvolte Restartovat se zakázanými doplňky. Firefox se spustí s dialogem nouzového režimu.
  Poznámka: Firefox lze spustit v nouzovém režimu také podržením klávesy shift při jeho startu.podržením klávesy option při jeho startu.tak, že ukončíte Firefox a přejdete do Terminálu, kde zadáte: firefox -safe-mode.
  Může být též nutné určit cestu k instalaci Firefoxu (např. /usr/bin/firefox).
 2. Když se zobrazí okno nouzového režimu Firefoxu, klepněte na tlačítko Spustit v Nouzovém režimu.

Po spuštění Firefoxu v nouzovém režimu otestujte váš problém.

Problém se vyskytuje i v nouzovém režimu

Pokud váš problém přetrvává i v nouzovém režimu, pak není způsoben rozšířením, hardwarovou akcelerací ani motivem vzhledu. Dalšími možnými příčinami by mohly být zásuvné moduly nebo změny v nastavení Firefoxu, které nejsou v nouzovém režimu zakázány. Návrhy na řešení naleznete v těchto článcích:

Problém se v nouzovém režimu nevyskytuje

Pokud se váš problém v nouzovém režimu nevyskytuje, je jeho zdrojem patrně rozšíření, motiv vzhledu nebo hardwarová akcelerace. Postupujte podle pokynů v následujících kapitolách, abyste zjistili, co váš problém způsobuje.

Vypnutí hardwarové akcelerace

V případě některých procesorů grafických karet a nastavení ovladačů grafických karet může Firefox při použití hardwarové akcelerace spadnout nebo mít problémy se zobrazením textu či objektů na stránkách. Můžete to jednoduše vyřešit vypnutím hardwarové akcelerace.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a kartu Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 4. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 5. Spusťte Firefox normálním způsobem.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V části Výkon zrušte zaškrtnutí volby Použít doporučené nastavení výkonu.
  Nato se objeví další volby.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 5. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a v ní v pravém dolním rohu klepněte na tlačítko Ukončit Close 29 .

  Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit. Otevřete nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a poté klepněte na Ukončit Firefox.Klepněte na tlačítko nabídky Firefoxu Fx57Menu a v otevřené nabídce klepněte na Ukončit.

 6. Spusťte Firefox normálním způsobem.

Pokud problém zmizel, byla patrně jeho příčinou hardwarová akcelerace. Můžete zkusit aktualizovat ovladač k vaší grafické kartě a znovu zkusit, zda to nevyřešilo váš problém. Pokud problém přetrvává, je patrně způsoben rozšířeními či motivy vzhledu. Pokračujte dalšími kroky v tomto článku, které vám mohou pomoci.

Přepnutí na výchozí motiv vzhledu

Pokud používáte motiv vzhledu Firefoxu jiný, než výchozí, proveďte:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Motivy vzhledu.
 3. Vyberte výchozí motiv vzhledu, a poté klepněte na tlačítko Povolit. Firefox se přepne na tento motiv vzhledu.
 4. Pokud je to nutné, klepněte na tlačítko Restartovat Firefox.

Pokud používáte motiv vzhledu jiný, než výchozí, proveďte:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Vzhled.
 3. Vyberte výchozí motiv vzhledu, a poté klepněte na tlačítko Povolit. Firefox se přepne na tento motiv vzhledu.
 4. Pokud je to nutné, klepněte na tlačítko Restartovat Firefox.

Po restartu Firefoxu otestujte svůj problém. Pokud již nenastává, byla příčina v motivu vzhledu, který jste používali. Pokud problém stále přetrvává, pokračujte následujícími kroky v tomto článku.

Zakázání všech rozšíření

Pro rozpoznání, zda je zdrojem problému některé z nainstalovaných rozšíření, můžete jednoduše zakázat všechna nainstalovaná rozšíření:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. Klepněte na jméno rozšíření v seznamu. Tím jej zvolíte.
 4. Pro jeho zakázání klepněte na tlačítko Zakázat.
 5. Opakujte tento krok pro každé z nainstalovaných rozšíření.
 6. Klepněte na Restartovat Firefox.

Po restartu Firefoxu budou všechna rozšíření zakázána. Otestujte svůj problém.

Pokud se problém při zakázání všech rozšíření již nevyskytuje, pak je zdrojem problému některé z nainstalovaných rozšíření. Pro nalezení rozšíření, které bylo zdrojem vašeho problému, postupujte následovně:

Hledání problematického rozšíření

Pro rozpoznání, které z vašich zakázaných rozšíření, bylo zdrojem vašeho problém, můžete postupně začít povolovat jednotlivá rozšíření.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. Klepněte na jméno rozšíření v seznamu. Tím jet vyberete.
 4. Pro jeho povolení klepněte na tlačítko Povolit
 5. Klepněte na tlačítko Restart Firefox.

Po restartu Firefoxu otestujte problém. Pokud se problém znovu objevil, je rozšíření, které jste naposledy povolili, jeho zdrojem.

Poznámka: Pokud máte nainstalováno větší množství rozšíření, pak jejich zakázání po jednom může zabrat nějaký čas. Zakažte tedy polovinu rozšíření najednou a podívejte se, zda problém přetrvává. Pokud ano, pak víte, že problém je v druhé polovině rozšíření a vy tak můžete zakázat polovinu ze zbývajících a vyzkoušet vše znovu. Pokud ne, pak víte, že problém je v první polovině doplňků a vy tak můžete polovinu z nich povolit a vyzkoušet, zda se problém opět vyskytne.

Po nalezení rozšíření, které způsobuje váš problém, jej zakažte či odinstalujte. Povolte ostatní rozšíření ve Správci doplňků.

Aktualizace rozšíření

Pokud bylo rozšíření zdrojem vašeho problému, může existovat jeho aktualizace, která jej vyřeší:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. Klepněte na Zkontrolovat aktualizace.
 4. Pokud jsou aktualizace nalezeny, nainstalujte je.
 5. Jakmile je instalace dokonče, klepněte na Restartovat Firefox.

Po restartu Firefoxu budou vaše rozšíření aktualizované. Pokud rozšíření, které způsobovalo váš problém mělo aktualizaci, zkuste jej znovu povolit a otestovat, zda se problém stále projevuje.

Kontrola nastavení rozšíření

Některé problémy jsou způsobeny nastavením rozšíření, které přepíše nastavení Firefoxu (viz např. problémy s lištami). Můžete tedy zkontrolovat nastavení rozšíření, zda nějaká předvolba nemůže být zdrojem problému:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. U rozšíření, které způsobuje váš problém, klepněte na tlačítko MožnostiPředvolby.
 4. Podívejte se na dostupné předvolby a popřemýšlejte, zda by některá z nich nemohla být zdrojem problému.
 5. Pokud naleznete předvolbu, která může být zdrojem problému, upravte ji a uložte. Následně restartujte Firefox.
Počínaje verzí Firefoxu 57 už budou fungovat pouze rozšíření vytvořené pomocí API WebExtensions. Nejste si jisti, jak jsou na tom vaše doplňky? Bližší informace naleznete v článku Modernizace technologie pro tvorbu doplňků pro Firefox a těchto často kladených otázkách.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, Joelp, soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou