Přizpůsobení Firefoxu pomocí MSI instalátoru

Tento článek je určen pro IT administrátory, kteří chtějí nakonfigurovat Firefox na počítačích v jejich organizaci.

Firefox Enterprise nabízí MSI instalátory pro každý jazyk, každou architekturu procesoru (32 a 64 bitový) a každý kanál, aby správcům systému pomohl s přizpůsobením a nasazením Firefoxu v jejich prostředí. MSI instalátor (podporován je na Windows 7 a v pozdějších verzích) je obálka plného EXE instalátoru a umožňuje provést přizpůsobení prostřednictvím souboru MST před hromadným nasazením pomocí standardních nástrojů systému Windows, jako je služba Active Directory nebo produkt System Center Configuration Manager.

MSI instalátory

Navštivte stránku https://www.mozilla.org/firefox/all/ a z rozbalovací nabídky vyberte MSI instalátor pro Firefox Nightly, Developer Edition, Firefox Beta, standardní verzi Firefoxu nebo vydání Firefoxu s rozšířenou podporou (Firefox Extended Support Release).

Z rozbalovací nabídky Vyberte požadovaný jazyk vyberte patřičnou jazykovou mutaci Firefoxu.

Možnosti nastavení

MSI transformace (soubory MST) pro MSI instalátory Firefoxu lze za účelem přizpůsobení instalace vytvořit nebo upravit pomocí nástroje dle vlastního výběru (MS Orca či jiného). Tato kapitola podrobně popisuje volby, které jsou k dispozici.

Vlastní MSI volby Firefoxu

Nastavení cesty ke složce – INSTALL_DIRECTORY_PATH=[cesta] Absolutní cesta stanovující umístění instalační složky. Není nutné, aby tato složka již existovala (ale může). Pokud je nastavena volba INSTALL_DIRECTORY_NAME, pak bude tato volba ignorována.

Nastavení názvu složky – INSTALL_DIRECTORY_NAME=[název] Název instalační složky, která se vytvoří uvnitř složky Program Files. Je-li například volba INSTALL_DIRECTORY_NAME nastavena na Firefox Release, potom bude vypadat cesta k instalační složce nějak takto: C:\Program Files\Firefox Release. Použitá cesta ke složce Program Files bude odpovídat architektuře instalované aplikace a národnímu prostředí/konfiguraci systému; tato volba je užitečná hlavně proto, že si s těmito věcmi nemusíte dělat starosti. Pokud je tato volba nastavena, pak bude ignorována volba INSTALL_DIRECTORY_PATH.

Vytvoření zástupce na hlavním panelu – TASKBAR_SHORTCUT={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby byl na hlavní panel systému Windows připnut zástupce Firefoxu. Výchozí hodnota je true. Tato volba funguje pouze ve Windows 7 a 8; v pozdějších verzích Windows není instalátoru umožněno vytvořit zástupce na hlavním panelu Windows.

Vytvoření zástupce na Ploše – DESKTOP_SHORTCUT={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby se na Ploše systému Windows vytvořil zástupce Firefoxu. Výchozí hodnota je true.

Vytvoření zástupce v nabídce Start – START_MENU_SHORTCUT={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby se v nabídce Start systému Windows vytvořil zástupce Firefoxu. Výchozí hodnota je true.

Zakázání služby pro správu aplikací Mozilly – INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby se nainstalovala Služba pro správu aplikací Mozilly (Mozilla Maintenance Service). Toto efektivně zabrání uživatelům v instalaci aktualizací Firefoxu, jestliže nemají oprávnění zapisovat do instalační složky. Výchozí hodnota je true.

Zakázání odstranění složky distribution – REMOVE_DISTRIBUTION_DIR={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby byla ze stávající instalace odstraněna složka distribution, která se aktuálně vytváří znova. Standardně je hodnota true a složka je odstraněna.

Zabránění v restartu – PREVENT_REBOOT_REQUIRED={true,false} Nastavte na hodnotu true, chcete-li zabránit instalátoru, aby činil akce, které by ke svému dokončení vyžadovaly restart systému, obvykle protože se soubory momentálně používají. Toto by za normálních okolností nemělo být zapotřebí, pakliže nepřeinstalováváte kopii Firefoxu, která byla spuštěná v době, kdy se instalátor pokusil spustit, a nastavení této volby může mít v takovém případě za následek neúplnou instalaci. Výchozí hodnota je false.

Přibalení rozšíření – OPTIONAL_EXTENSIONS={true,false} Nastavte na hodnotu false, nechcete-li, aby se nainstalovala jakákoli přibalená rozšíření. Výchozí hodnota je true.

Složka pro rozbalení aplikačních souborů – EXTRACT_DIR=[složka] Rozbalí aplikační soubory do uvedené složky a skončí; bez spuštění instalátoru. To samozřejmě znamená, že všechny ostatní volby budou ignorovány.

MSIEXEC volby

Parametry příkazového řádku pro soubor msiexec.exe (komponenta Windows zodpovědná za instalaci, odinstalaci a jinou práci se soubory MSI) jsou zdokumentovány zde a též se vypíší při zadání parametru /?. Jelikož naše MSI balíčky zabalují .exe instalátor a ve skutečnosti nepoužívají MSI framework, tak nepodporují mnoho parametrů příkazového řádku, jež jsou pro msiexec k dispozici. Tento dokument uvádí msiexec parametry, které jsou pro použití s našimi MSI balíčky podporovány, i které podporovány nejsou.

Podporované MSIEXEC volby

 • /i nebo /package
  • Nainstaluje produkt.
 • /L nebo /log
  • Vygeneruje soubor protokolu MSI. Všechny konfigurační parametry této volby jsou podporovány.
 • /m
  • Vygeneruje soubor .mif stavu SMS.
  • Tato volba nebyla otestována, ale mělo by to fungovat.
 • /q, /quiet a /passive
  • Nastavuje režim uživatelského rozhraní. Volba pro úplné uživatelské rozhraní (/qf) je akceptována, ale ignorována, poněvadž žádné úplné uživatelské rozhraní nemáme.
 • /norestart, /forcerestart a /promptrestart
  • Výchozí chování vždy představuje /norestart, ale ostatní volby se chovají podle předpokladu.
 • VLASTNOST=HODNOTA
  • Nastavení vlastností v příkazovém řádku je podporováno pro všechny veřejné vlastnosti, které poskytujeme (tj. ty, psané VELKÝMI_PÍSMENY).

Volby, které nefungují na souboru balíčku (/?, /h, /help, /y, /z)

Nepodporované MSIEXEC volby

 • /f
  • Opraví produkt.
 • /a
  • Administrativní instalace.
 • /x nebo /uninstall
  • Odinstalace produktu.
 • /j spolu s /t, /g a /c
  • Propagace produktu.
 • /n
  • Určuje konkrétní instanci produktu.
 • /p nebo /update
  • Aplikuje opravný soubor (.msp).

Příklad nastavení

Zde je ukázka platného souboru .mst, která vám může pomoci porozumět, jak mohou být volby změněny, společně s MSI adresářem pro kanál mozilla central:

Poznámka: Lze nastavit protokolování MSI, což usnadní diagnostiku problémů při instalaci.

Je několik způsobů, jak použít soubor MSI s parametry, které je možné nastavit v MSI Firefoxu:

Při použití externího MSI editoru (např. ORCA)

 1. Na liště s nabídkou zvolte File/Open a vyberte soubor MSI, který chcete upravit.
 2. Najděte tabulku vlastností (Property table) a vyberte ji.
 3. Změňte hodnoty u VLASTNOSTÍ, které potřebujete změnit.
 4. V editoru ORCA zvolte File/Save as a uložte svůj upravený MSI instalátor.
Mějte na paměti, že toto zneplatní podpis souboru MSI. Jestliže potřebujete, aby byl soubor podepsán, budete ho muset znovu podepsat pomocí certifikátu vaší organizace.

Při použití nastavení transformací (.mst)

 1. V editoru Orca otevřete dotyčný soubor MSI.
 2. Na liště s nabídkou zvolte Transform > New Transform.
 3. Změňte hodnoty u VLASTNOSTÍ, které potřebujete změnit.
 4. Zvolte Transform > Generate Transform pro uložení vašich změn v podobě transformačního souboru (.mst).
 5. Spusťte příkaz: msiexec /i “Firefox.msi” TRANSFORMS=”custom.mst”

Při použití parametrů příkazového řádku

 1. Přejmenujte soubor MSI na default.msi
 2. Přesuňte tento soubor do složky C:\MSI
 3. Spusťte příkaz:
  msiexec.exe /i "c:\MSi\default.msi" INSTALL_DIRECTORY_PATH="C:\Firefox\" TASKBAR_SHORTCUT=false DESKTOP_SHORTCUT=false INSTALL_MAINTENANCE_SERVICE=false /quiet
Všechny soukromé parametry (vlastní jen Firefoxu, zde psané VELKÝMI PÍSMENY) mohou být použity v příkazovém řádku, a to společně s veřejnými msiexec parametry, jako jsou v uvedeném příkladě /i a /quiet.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více