Připojení objemných příloh ke zprávě skrze úložiště

Řada poštovních serverů nepřijímá zprávy s objemnou přílohou. Omezení pro velikost přílohy se liší v závislosti na konfiguraci příslušného poštovního serveru. Přestože třeba můžete zprávu s objemnou přílohou odeslat, může ji nicméně přijímající poštovní server odmítnout přijmout. Nic z toho nemůže Thunderbird ovlivnit.

Thunderbird odstraňuje tento problém tím, že podporuje webové úložné služby: vaše přílohy se nahrají do webového úložistě a do zprávy se namísto přílohy umístí odkaz na ni. Příjemce zprávy pak na odkaz klikne a přílohu si stáhne. Tato metoda má navíc tu výhodu, že odesílání a přijímání velkých souborů je mnohem rychlejší a že vy i příjemce ušetříte místo na disku.

Poznamenejme, že tato metoda se může použít spolu s klasickými přílohami. Malé soubory můžete například připojit přímo ke zprávě a pro velké soubory v téže zprávě použít úložiště.

Konfigurace a použití úložiště je v tomto návodu předvedeno na webové úložné službě Box. Máme s nimi rovněž dohodu o integraci jejich služeb do Thunderbirdu. (Mívali jsme dohodu se službou Hightail, dříve zvanou YouSendIt). Nicméně díky aktivitě komunity je možné přidat podporu dalších úložných služeb pomocí doplňků. V současné době se jedná o úložné služby FileRun, hubiC, Mega, služby založené na ownCloud, Pydio (dříve AjaXplorer), Synnefo a ~okeanos.

Konfigurace úložiště

Abyste mohli použít úložiště, musíte si nejprve u poskytovatele webové úložné služby vytvořit nový účet (nebo nakonfigurovat již existující).

 1. V horní části okna Thunderbirdu klikněte na nabídku Nástroje a zvolte MožnostiNa liště s nabídkou klikněte na nabídku Thunderbird a zvolte PředvolbyV horní části okna Thunderbirdu klikněte na nabídku Úpravy a zvolte Předvolby, nebo klikněte na tlačítko nabídky New Fx Menu fx57menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Přílohy a v ní na kartu Odchozí.
 3. Klikněte na tlačítko Přidat. Otevře se okno Nastavení úložiště.
 4. Vyberte ze seznamu požadovaného poskytovatele služby.
  • Zvolte službu Box, klikněte na tlačítko Vytvořit účet nebo klikněte na odkaz Získat účet na Box.com... a vytvořte si nový účet.
   Poznámka: Pro výběr jiného poskytovatele účtu je potřeba nejprve nainstlaovat odpovídající doplněk (viz níže.)
 5. Pokračujte kliknutím na tlačítko Vytvořit účet.
tb-soubor-pres-uloziste4

Pokud vytváříte nový účet, otevře se ve webovém prohlížeči registrační stránka poskytovatele služby, na níž postupujte podle instrukcí. Poskytovatel služby vám zašle ověřovací e-mailovou zprávu, v níž klikněte na ověřovací odkaz a tím svůj účet aktivujete. Až se objeví přihlašovací dialog, zadejte do něj své uživatelské jméno (e-mailovou adresu) a heslo.

V okně nastavení Thunderbirdu zaškrtněte volbu Nabízet nahrávání na úložiště pro soubory větší než a zadejte velikost souboru (v megabytech), pokud si přejete, aby vám Thunderbird nabídl použít úložiště, když příloha zprávy tuto velikost překročí.

Použití úložiště

Jestliže je při připojování souboru ke zprávě jeho velikost větší než velikost, jakou jste stanovili výše, Thunderbird vám jej automaticky nabídne připojit přes úložiště:

tb-soubor-pres-uloziste1

Chcete-li si vynutit připojení souboru přes úložiště (a obejít tak rozhodování Thunderbirdu), klikněte na nástrojové liště na šipku u tlačítka Připojit a zobrazí se nabídka voleb pro připojení souboru. Klikněte na položku Soubor přes úložiště a zvolte úložiště, na které chcete soubor nahrát.

Kliknutím na tlačítko Poslat odkaz se váš soubor nahraje na úložiště. Kliknutím na tlačítko Ignorovat připojíte soubor jako klasickou přílohu.

Při kliknutí na tlačítko Poslat odkaz budete informováni o probíhajícím procesu:

tb-soubor-pres-uloziste2

Když je připojování souboru ke zprávě (tj. jeho nahrávání na úložiště) dokončeno, umístí se do těla zprávy informace o připojeném souboru spolu s odkazem na něj:

tb-soubor-pres-uloziste3

Poznámka: Není-li volba Vytvářet zprávy v HTML formátu v Nastavení účtů zaškrtnutá, bude tato zpráva zobrazena ve formě prostého textu.

Když příjemce obdrží tuto e-mailovou zprávu, uvidí tuto informaci a po kliknutí na odkaz bude zaveden na webovou stránku, ze které si může soubor stáhnout.

Často kladené otázky

Přílohy odesílané skrze úložiště nejsou uložené na serverech Mozilly. Každý poskytovatel webových úložných služeb má své vlastní zásady ochrany soukromí a podmínky poskytování služeb. Poskytovatelé webových úložných služeb prověřili funkci připojování příloh přes úložiště, aby se ujistili, že funguje v souladu s jejich zásadami.

Ví Mozilla, kterého poskytovatele si uživatel vybral?

Ne. Mozilla netuší, kterého poskytovatele si uživatel zvolil. Konfigurace služby je uložena v počítači uživatele.

Jací poskytovatelé jsou v současnosti podporováni?

Dohodnuti jsme s poskytovatelem Box na integraci jejich služeb přímo do Thunderbirdu. Dohoda s poskytovatelem Hightail již není platná. Podporu dalších poskytovatelů lze přidat pomocí doplňků jako například:

 • V neposlední řadě můžete používat úložiště na serveru WebDAV pomocí doplňku WebDAV for Filelink.

Může si poskytovatel prohlížet moje přílohy?

Pokud soubor před nahráním na server nezašifrujete, může si jej poskytovatel prohlížet, stejně jako každý, kdo obdrží odkaz na přílohu. Uživatelé se musí sami rozhodnout, kterému poskytovateli úložných služeb tuto odpovědnost svěří. (Poskytovatelé služeb obvykle vysvětlují vaše práva na soukromí ve svých podmínkách poskytování služeb.) Připomeňme, že klasické přílohy také nejsou šifrovány. Když odešlete přílohu "normálním" způsobem, může si soubor prohlédnout kdokoli, kdo má přístup ke zprávě mezi vaším systémem a systémem příjemce (např. váš poskytovatel poštovních služeb). Při použití úložiště je poskytnuta jistá ochrana tím, že se k nahrávání souborů na úložiště používá zabezpečený protokol HTTPS.

Po jak dlouhou dobu bude můj soubor v úložišti dostupný?

Soubor bude v úložišti dostupný do té doby, dokud jej sami nesmažete. Přihlaste se do svého účtu na webu poskytovatele a pak si můžete prohlédnout a smazat soubory ve svém úložném prostoru.

Můžete začlenit podporu poskytovatele X nebo protokolu Y?

Plánujeme začlenit podporu poskytovatele SpiderOak. Pokud by někdo rád přidal podporu dalších poskytovatelů nebo protokolů, máme k dispozici projekt "Up-for-grabs". Vývojáři mohou dokumentaci k funkci připojování příloh přes úložiště nalézt zde.

Nelíbí se mi myšlenka uchovávání mých souborů na cizích serverech. Jde stále připojit přílohu klasickým způsobem?

Připojování příloh klasickým způsobem funguje stejně jako dříve. Pouze jsme vám poskytli možnost odeslat objemné přílohy přes úložiště. Thunderbird považuje za velký soubor soubor o velikosti 1 MB, tato hranice však může být v nastavení změněna:

 1. V horní části okna Thunderbirdu klikněte na nabídku Nástroje a zvolte MožnostiNa liště s nabídkou klikněte na nabídku Thunderbird a zvolte PředvolbyV horní části okna Thunderbirdu klikněte na nabídku Úpravy a zvolte Předvolby, nebo klikněte na tlačítko nabídky New Fx Menu fx57menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Přílohy a v ní na kartu Odchozí.
 3. Určete velikost souboru, od které se má nabízet nahrání na úložiště.

Nabízení nahrání souboru na úložiště lze rovněž kompletně zakázat zrušením zaškrtnutí volby Nabízet nahrávání na úložiště pro soubory větší než.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Michal Stanke, Petr Mareš, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou