Přechod na novou verzi služby Firefox Sync – často kladené dotazy

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Provoz starého systému služby Firefox Sync bude ukončen 30. září 2015, aby se dovršil přechod na novou službu Firefox Sync. Používáte-li starou službu Firefox Sync, budete průvodcem migrace vyzváni k přechodu na novou verzi služby.

Pokud nemůžete postupovat podle průvodce migrace, proveďte přechod na novou verzi ručně pomocí instrukcí v článku Jak přejít na novou verzi služby Firefox Sync.

Služba Firefox Sync vám umožňuje přistupovat ke svým datům na všech svých zařízeních. Nová verze služby Sync, jež byla spuštěna v dubnu 2014, je založena na účtu Firefoxu, čímž usnadňuje její zřizování. Vše, co k synchronizaci svých dat potřebujete, je e-mailová adresa a bezpečné heslo – už žádné aktivační kódy a obnovovací klíče.

Budou má data automaticky přemístěna na nové Sync servery?

Ne, silné šifrování používané oběma systémy služby Sync znamená, že nemůžeme vaše data na serveru automaticky přemisťovat. Hned po dokončení procesu přechodu na novou verzi služby Sync Firefox vaše data opět nahraje do nového systému (máte-li tedy hodně záložek, pravděpodobně budete potřebovat zajistit spolehlivé připojení k Internetu).

A co vydání s rozšířenou podporou (ESR)?

Uživatelé na kanálu ESR disponují počínajíc Firefoxem 38 podporou pro účet Firefoxu a novou službu Sync. Předchozí ESR verze dosáhnou konce životnosti počátkem srpna a my všechny uživatele pobídneme, aby aktualizovali na poslední verzi.

Je nový synchronizační systém kompatibilní s funkcí Hlavní heslo?

Ano. Předchozí verze Firefoxu měly omezení, že když bylo nastaveno hlavní heslo, služba Sync nebyla funkční, avšak tohle již bylo vyřešeno. V poslední verzi Firefoxu je služba Sync již plně kompatibilní s funkcí Hlavní heslo.

Existují v souvislosti s přechodem na nový systém Sync nějaké bezpečnostní obavy?

Nový i starý synchronizační systém zajišťují vašim datům prvotřídní bezpečnost: end-to-end šifrování všech synchronizačních dat za použití klíče, který znáte jen vy.

Ve starším systému toho bylo dosaženo pomocí komplikovaného párovacího datového toku, jímž se přenášel šifrovací klíč mezi zařízeními. U účtu Firefoxu jsme toto nahradili klíčem bezpečně vyvozeným z vašeho hesla k účtu. Zvolte si silné heslo a budete mít stále jistotu, že jsou vaše data před zvídavýma očima v bezpečí.

Potřebuji před přechodem na vyšší verzi učinit nějaké preventivní opatření? Synchronizuji záložky.

Ano. Opravdu pomůže, když se ujistíte, že máte spolehlivé připojení k Internetu. To je důležité zvláště v případě synchronizace záložek. Při synchronizaci záložek ve skutečnosti existuje možnost, že budou záložky duplikovány nebo poškozeny, takže prozíravé preventivní opatření by bylo si před přechodem na vyšší verzi ručně zazálohovat své záložky. Postup pro Firefox na desktopu můžete nalézt zde: Ruční zálohování záložek.

Pokud jsou vaše záložky důležité a jejich seznam se často mění, stálo by i možná za úvahu provádět podobné zálohy třeba každé dva týdny. Mějte také na paměti, že nová služba Sync záložky jen slučuje – po provedení synchronizace budou mít všechna zařízení stejné záložky. Nemáte možnost synchronizovat jednosměrně z telefonu na počítač.

Co když používám alternativní nebo svůj vlastní server Sync?

Tento přechod se týká pouze výchozích serverů provozovaných Mozillou. Používáte-li k synchronizaci server jiného provozovatele nebo jej provozujete sami, měla by služba Sync fungovat nerušeně dál a k přechodu nebudete vyzýváni.

Nicméně kód zastaralého protokolu služby Sync uvnitř Firefoxu již není dále udržován a jeho odstranění plánujeme na rok 2016. Měli byste tedy zvážit migraci infrastruktury svého serveru na nové protokoly; viz níže.

Mohu si nový systém provozovat sám?

Ano, buďto tak, že budete mít jenom vlastní úložné servery, nebo tak, že budete provozovat vlastní server služby účet Firefoxu. Uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu a přispění k usnadnění tohoto procesu. (Aktuální technická příručka je zde: Run your own Sync-1.5 Server)

Co když používám jiný prohlížeč (např. SeaMonkey, Pale Moon ...)?

Dodavatel vašeho prohlížeče již možná poskytuje náhradní hosting. Pokud ne, k zajištění stálé funkčnosti byste měli uvažovat o provozování vlastního serveru.

Na přechod na novou službu Sync nejsem připraven. Jak mohu vypnout upozorňování?

Pro vypnutí upozorňování bez přechodu na novou verzi služby Sync se odpojte od služby Sync. Jakmile to uděláte, nebudete se již moci k této staré službě (verzi 1.1) připojit. Chcete-li v budoucnu používat službu Firefox Sync, musíte si vytvořit účet a použít novou verzi služby Sync.

  1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a klepněte na MožnostiPředvolby.
  2. Přejděte do sekce Sync a klepněte na Zrušit propojení se Sync.
Založeno na informacích v příspěvcích blogu Mozilly Transitioning Legacy Sync users to Firefox Accounts a Shutting down the legacy Sync service

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Zjistit více