Odkazy ve zprávách nefungují

Problémy s vytvářením zpráv

Na rozdíl od některých jiných e-mailových programů Thunderbird nevytváří aktivní odkazy, když píšete zprávu a vložíte URL. Použijete-li příkaz Vložit > Odkaz..., je odkaz zobrazen jako odkaz (podtržený a modrou barvou), ale při kliknutí na něj se nic nestane. Jestliže vložíte nebo napíšete URL do těla zprávy, objeví se v textu bez jakéhokoliv náznaku, že se jedná o odkaz.

Toto chování je záměrné. Když jsou odkazy aktivní, je obtížné je upravovat, protože jakmile zkusíte umístit kurzor do aktivního odkazu, obvykle se otevře v prohlížeči.

Při odeslání zprávy (nebo jejím uložení jako koncept) Thunderbird "aktivuje" odkazy ve zprávě tak, že jim přiřadí patřičný formát a vytvoří z nich klikatelné hypertextové odkazy.

Problémy s přijatými nebo uloženými zprávami

Když kliknete na odkaz ve zprávě, měl by se spustit výchozí webový prohlížeč vašeho systému (pokud již není spuštěn) a zobrazit danou stránku. Jestliže se tak nestane, může to mít několik příčin.

Zkontrolujte, zda je nastaven výchozí prohlížeč

Každý operační systém umožňuje určit výchozí prohlížeč, který bude spuštěn (například) při kliknutí na odkaz ve zprávě. Internet Explorer, Firefox a další prohlížeče toto nastavení kontrolují při svém spuštění a případně se zeptají, zda je chcete nastavit jako výchozí. Toto nastavení se ale může pokazit a váš počítač zapomene, který prohlížeč je výchozí. V takovém případě je potřeba v systému znovu nastavit výchozí webový prohlížeč.

Firefox

Postup naleznete v článku Jak učinit Firefox výchozím prohlížečem. Po jeho provedení restartujte Thunderbird.

Internet Explorer

Postup naleznete v článku Microsoftu Nastavte si Internet Explorer jako výchozí prohlížeč. Poté restartujte Thunderbird.

Edge

Postup naleznete v článku Microsoftu Změna výchozího prohlížeče ve Windows 10. Poté restartujte Thunderbird.


Zkontrolujte, že žádná aplikace není nastavená pro typ obsahu HTTP

V Thunderbirdu lze specifikovat akci, která se provede při kliknutí na různé druhy příloh a vloženého obsahu. Jestliže je akce pro typ obsahu HTTP / HTTPS nastavena nesprávně, odkazy se nebudou otvírat správně.

Je-li výchozí prohlížeč v systému nastaven správně, jak je popsáno výše, není třeba specifikovat akci pro typ obsahu HTTP / HTTPS. K ověření tohoto nastavení klikněte na nabídku Nástroje > MožnostiÚpravy > PředvolbyFirefox > Předvolby a přejděte do sekce Přílohy. Jestliže je ve sloupci "Typ obsahu" uvedeno HTTP a/nebo HTTPS, odeberte tuto akci nebo ji nastavte správně.

Podívejte se po chybě v předvolbách

Za určitých okolností může dojít ke změně skryté předvolby, což má za následek, že se Thunderbird pokouší odkazy zpracovat interně. Zdá se, že jednou z těchto okolností je odinstalace doplňku ThunderBrowse, i když u některých uživatelů k tomuto došlo zřejmě i po aktualizaci na verzi 5. Abyste zjistili, zda by toto nemohlo být příčinou vašeho problému, klikněte na nabídku Nápověda > Technické informace a v sekci Důležité změněné předvolby se podívejte po předvolbě network.protocol-handler.external-default nebo po jakékoli předvolbě, která začíná textem network.protocol-handler.warn-external. Jestliže se tam nějaká taková nachází a je nastavena na false, nalezli jste příčinu svého problému.

Řešením je změna této předvolby či předvoleb v editoru předvoleb z hodnoty false na hodnotu true. Zadejte do vyhledávacího pole network.protocol-handler.external-default, nebo dostatečné množství počátečních písmen na to, aby se tato předvolba viditelně zobrazila. Klikněte na tuto předvolbu pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Obnovit.

Zkontrolujte, zda nějaký doplněk nezasahuje do tohoto nastavení

Je čas se podívat, zda nějaký doplněk nezpůsobuje nežádoucí chování. Spusťte Thunderbird v jeho nouzovém režimu. Jestliže jsou odkazy v nouzovém režimu funkční a v normálním ne, je váš problém pravděpodobně způsoben nějakým doplňkem (rozšířením).

Dále zkuste nahlédnout do dokumentu Standard Diagnostics.

Pokud problém přetrvává, navštivte Fórum Mozilla.cz a zeptejte se, co by mohlo být příčinou. Zároveň ve svém dotazu uveďte, co všechno jste v rámci diagnostiky problému provedli.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více