Odesílání a správa e-mailových zpráv

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Aplikace E-mail systému Firefox OS umožňuje odesílat a spravovat e-mailové zprávy, přičemž pracovat lze s více účty. Tento článek vám ukáže, jak na to.

Poznámka: Abyste mohli odesílat e-mailové zprávy nebo používat funkci "Sdílet pomocí e-mailu", musíte nejprve přidat do aplikace E-mail svůj e-mailový účet. Postup naleznete v článku Přidání e-mailového účtu do aplikace E-mail v systému Firefox OS.

Odeslání e-mailové zprávy

 1. Spusťte aplikaci E-mail klepnutím na ikonu email .
 2. V pravém horním rohu klepněte na tlačítko Vytvořit zprávu Editmessages .
 3. Příjemce přidáte tak, že buď přímo zadáte e-mailovou adresu nebo klepnete na tlačítko + a vyberete jej ze svých kontaktů.
 4. Až budete připraveni svou zprávu odeslat, klepněte na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu.
  firefoxos-email-vytvorit-zpravu1

Odeslání e-mailové zprávy

 1. Spusťte aplikaci E-mail klepnutím na ikonu email email 1.3 Email 1.4 email 2.0 .
 2. V pravém horním rohu klepněte na tlačítko Vytvořit zprávu Editmessages .
 3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko + a vyberte příjemce ze svých kontaktů.
 4. Chcete-li ke zprávě připojit soubor, klepněte na kancelářskou sponku vpravo nahoře.
 5. Z nabídky zvolte umístění souboru (Video, Hudba, Galerie, Fotoaparát) a následně jej vyhledejte nebo pořiďte fotoaparátem.
 6. Poté klepněte na Hotovo. Chcete-li připojit další soubor, klepněte znovu na kancelářskou sponku a opakujte uvedený postup.
 7. Až budete připraveni svou zprávu odeslat, klepněte na tlačítko Odeslat v pravém horním rohu.
  firefoxos-email-vytvorit-zpravu1
Tip: E-mailovou zprávu můžete odeslat i přímo z aplikace Kontakty. Při klepnutí na e-mailovou adresu v libovolném kontaktu se spustí aplikace E-mail s obrazovkou pro napsání zprávy této osobě.

Odpovídání na zprávu a přeposlání zprávy

 • Na e-mailovou zprávu odpovíte tak, že ve spodní části obrazovky klepnete na tlačítko reply . Chcete-li odpovědět všem, klepněte na tlačítko reply all .
 • Chcete-li zprávu přeposlat, klepněte na tlačítko forward .
 • Na e-mailovou zprávu odpovíte tak, že v horní části obrazovky klepnete na tlačítko zcela vpravo (jedna šipka). Chcete-li odpovědět všem, klepněte na tlačítko s dvěma šipkama.
  firefoxos-email-odpovedet
 • Chcete-li zprávu přeposlat, klepněte ve spodní části obrazovky na tlačítko zcela napravo.
  Email forward
 1. Na e-mailovou zprávu odpovíte nebo ji přepošlete tak, že v dolní části obrazovky klepnete na tlačítko zcela vpravo.
  email reply 2.0
 2. Na další obrazovce vyberte jednu z následujících možností:
  • Odpovědět: odešle odpověď pouze odesílateli
  • Odpovědět všem: odešle odpověď všem příjemcům této e-mailové zprávy
  • Přeposlat: odešle tuto e-mailovou zprávu někomu jinému

Správa e-mailových zpráv

Své e-mailové zprávy můžete snadno vymazat, označit praporkem, označit jako nepřečtené nebo přesunout do jiné složky:

 1. Ve výpisu zpráv (Doručená, Odeslaná atd.) klepněte ve spodní části na prostřední tlačítko.
  Edit emails
 2. Klepněte na zprávy, se kterými chcete pracovat.
 3. Následně zvolte ve spodní části obrazovky požadovanou akci.
  firefoxos-email-sprava-zprav
Přístroje s malou pamětí: Přístroje s verzí systému 1.3T mohou stahovat e-mailové zprávy až do velikosti 2MB.

Své e-mailové zprávy můžete snadno smazat, označit praporkem, označit jako nepřečtené nebo přesunout do jiné složky:

 1. Ve výpisu zpráv (Doručená, Odeslaná atd.) klepněte ve spodní části na tlačítko zcela vpravo.
  fxos-email-vyber
 2. Klepnutím vyberte zprávy, se kterými chcete pracovat.
 3. Následně zvolte ve spodní části obrazovky požadovanou akci.
  fxos-email-sprava-zprav

Přechod do jiné složky

Aplikace E-mail načte složky, které máte v daném účtu vytvořené. Pro přechod do jiné složky klepněte na tlačítko nabídky Orange FxOS button email menu 2.0 v levém horním rohu obrazovky výpisu zpráv.

Přechod do jiného účtu

Aplikace E-mail umožňuje snadno přejít do jiného poštovního účtu:

 1. Klepněte na tlačítko nabídky Orange FxOS button v levém horním rohu obrazovky výpisu zpráv.
 2. Klepněte na šipku vlevo v horní části obrazovky.
  back email 1.3
 3. Klepněte na e-mailovou adresu účtu, do něhož chcete přejít.
  switch email 1.3
 1. Klepněte na tlačítko nabídky email menu 2.0 v levém horním rohu obrazovky výpisu zpráv.
 2. Klepněte na šipku dolů a zvolte účet, do něhož chcete přejít.
  fxos-email-vyber-uctu
// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou